preloader

Blog

Descobreix l’ADN del Centre Català Comercial

El Centre Català Comercial està format per quatre centres educatius amb el clar objectiu d’oferir una formació única i de qualitat per a cada estudiant. Preparem cadascun dels nostres alumnes amb l’aprenentatge de coneixements i procediments, i les actituds que els hi seran necessàries per a una fàcil integració en el món laboral i professional. Per aconseguir el nostre propòsit, treballem amb metodologies que fomenten el creixement personal i acadèmic a través de quatre eixos cabdals:

“…metodologies que fomenten el creixement personal i acadèmic…”

  • El treball en equip: cada dia és més important saber treballar amb diferents dinàmiques d’equip. Buscar els engranatges pertinents perquè hi pugui haver una avinentesa entre tots els membres de l’equip de treball.
  • L’autoconeixement: mai és fàcil definir-se a un mateix. No obstant això, és del tot necessari fer una introspecció i qüestionar-se realment el futur, i les passes que s’han de seguir per acomplir els objectius.
  • La responsabilitat: ser responsable implica ser coherent amb les decisions i les conseqüències que se’n deriven. La responsabilitat és un valor necessari i molt valorat en el món professional.
  • La iniciativa: cada vegada més, són més les empreses que busquen perfils amb una actitud proactiva, amb ganes de crear i aportar noves idees per a l’equip de treball.

“…garantir una formació sòlida i de qualitat.”

Alhora, des de les nostres acadèmies comptem amb un equip docent qualificat que ofereix les eines necessàries per garantir una formació sòlida i de qualitat.

Amb gairebé 50 anys d’experiència en la formació de professionals, som conscients que cal adaptar-se als canvis de la societat i les demandes dels mercats laborals. Tenir present el context en el qual vivim és important per saber com adaptar-nos-hi.

Per poder garantir la nostra política de qualitat, els nostres centres compten amb la certificació ISO 9001, la qual cosa implica una sèrie d’auditories periòdiques, tant internes com externes, que tenen l’objectiu d’assegurar el manteniment del programa d’alt nivell.

A les nostres acadèmies treballem tenint en compte la nostra metodologia: l’aprenentatge significatiu i la capacitat de desenvolupar el pensament reflexiu i crític, creant un model educatiu basat en la pràctica. Amb aquesta metodologia de treball volem aconseguir que el nostre alumnat sigui capaç de decidir com, quan i per què cal aplicar cada procediment en funció de les necessitats que se’n derivin.

“….l’aprenentatge significatiu i la capacitat de desenvolupar el pensament reflexiu i crític, creant un model educatiu basat en la pràctica.”

Aprenentatge cooperatiu, escola inclusiva, programes Erasmus +, projectes d’aprenentatge-servei, treball per projectes, activitats transversals, mobilitat internacional, interacció amb diversos col·lectius, iniciatives solidàries, pràctiques personalitzades en entitats i empreses de primera línia. Aquests són alguns dels nostres valors. Tots ells tenen la finalitat de contribuir en el creixement personal i professional.

Els diferents cursos que conformen l’oferta educativa dels nostres centres són els següents:

Aquest Cicle Formatiu de Grau Mitjà té com a objectiu atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional per mantenir i assegurar la seva qualitat de vida. Aquesta formació es porta a terme als nostres centres educatius de Marina i Escòcia.

La finalitat d’aquest CFGM és la de proporcionar al nostre alumnat les eines necessàries perquè puguin facilitar les cures auxiliars a pacients/ clients i actuar en conseqüència. Aquest Cicle Formatiu l’impartim al nostre centre de Marina.

També impartit al centre educatiu de Marina. La competència general d’aquesta titulació consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics.

El CFGS d’integració social, impartit als centres Barcino i Escòcia, procura programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social, tot aplicant-hi estratègies i tècniques específiques.

La doble titulació de Turisme, només realitzada al centre d’Escòcia, garanteix les eines necessàries per programar i realitzar viatges combinats i tot tipus d’esdeveniments, vendre serveis turístics en agències de viatges… sempre proposant accions per a ser desenvolupades en els seus programes.

La formació en Educació infantil només la realitzem al nostre centre Barcino. Un tècnic superior en educació infantil ha de ser capaç de dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància.

L’Educació Secundària Obligatòria només la realitzem al centre Bruc. Amb l’objectiu de treure el màxim rendiment de cada un dels nostres estudiants, actuem amb conseqüència, acreditant programes d’atenció a la diversitat per alumnes amb dificultats.

Facebook X Instagram

GRAUS
SUPERIORS

CFGS
Doble titulació en turisme

Presencial

CFGS
Tècnic superior en Educació infantil

Presencial o Online

CFGS
Tècnic superior en Integració social

Presencial o Online

L'ESO
AL CECAC

Graduat ESO

Presencial

CENTRE ESCÒCIA

Horari secretaria

De dilluns a divendres
8:00 a 18:00 h

Portes obertes

Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

Dates pendents de confirmació.

DEMANA
INFORMACIÓ

DEMANA
INFORMACIÓ