preloader

Blog

Selectivitat 2020: noves dates, nous reptes

Poc ens esperàvem que aquest any es caracteritzés per un calendari escolar insòlit. Des que vam confinar-nos, l’educació va ser un dels primers àmbits a adaptar-se al context i amb les exigències necessàries que calien per fer front a l’epidèmia. Els centres d’ACCC van adaptar les seves metodologies a noves maneres de fer i, sobretot, de comunicar. Comunicar-se amb els alumnes no era el mateix, però des dels nostres centres educatius vam procurar que l’atenció individualitzada, un dels valors que defensem, no es veiessin afectats.

“Els centres d’ACCC van adaptar les seves metodologies a noves maneres de fer i, sobretot, de comunicar.”

De retruc, les Proves d’Accés a la Universitat també van haver d’ajornar les seves dates d’exàmens, sent les dates finals de convocatòria el dimarts 7, dimecres 8, dijous 9 i divendres 10 de juliol.

Als centres d’ACCC es presentaran un total de 8 persones a la Selectivitat. Totes elles, pertanyen al Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social. Amb els nervis a flor de pell, però més preparats que mai, els nostres alumnes s’hi posen de valent els últims dies abans de les proves finals per poder accedir a la universitat. Les carreres que volen estudiar són, majoritàriament, Educació Social, Treball Social, Psicologia, Dret i ADE.

“Als centres d’ACCC es presentaran un total de 8 persones a la Selectivitat.”

Set dels nostres estudiants han escollit la matèria de geografia per presentar-se, i l’altre estudiant biologia.

Posant en relleu tots els nostres valors, les nostres funcions i objectius durant aquest insòlit curs 2019- 2020 per a les persones que van decidir presentar-se a la selectivitat d’enguany, en tot moment han estat funcions d’acompanyament de l’estudiant, facilitant-li l’aprenentatge. També, orientar a l’alumnat amb decisions o raonaments que s’han hagut de plantejar prèviament. Juntament amb la orientació personalitzada també els hem facilitat un assessorament tenint en compte el seu perfil i objectius professionals. En tot aquest acompanyament, se’ls ha facilitat el temari corresponent i necessari per poder afrontar amb serenitat i seguretat la selectivitat.

“…assessorament tenint en compte el seu perfil i objectius professionals.”

Tenint en compte sempre les prioritats dels nostres estudiants, formem a grans professionals que el seu objectiu és gaudir de la seva feina, crear projectes emprenedors i, sobretot, creure en un futur millor i inclusiu.

Facebook X Instagram

GRAUS
SUPERIORS

CFGS
Doble titulació en turisme

Presencial

CFGS
Tècnic superior en Educació infantil

Presencial o Online

CFGS
Tècnic superior en Integració social

Presencial o Online

L'ESO
AL CECAC

Graduat ESO

Presencial

CENTRE ESCÒCIA

Horari secretaria

De dilluns a divendres
8:00 a 18:00 h

Portes obertes

Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

Dates pendents de confirmació.

DEMANA
INFORMACIÓ

DEMANA
INFORMACIÓ