8 AVANTATGES
D'ESTUDIAR AL

CECAC

ELS AVANTATGES

Complementa't

ESCOLA OFICIAL
DE LLEURE

Exàmens oficials anglès

UNIVERSITAT
CAMBRIDGE

Metodologia educativa

APRENENTATGE
SERVEI

Servei d'acreditació

RECONEIXEMENT
ACADÈMIC

Utilitzem

METODOLOGIA
PER PROJECTES

Una gran xarxa

ENTITATS COL·LABORADORES

ESCOLA OFICIAL
DE LLEURE

UNIVERSITAT
CAMBRIDGE

ERASMUS +

FP DUAL

APRENENTATGE
SERVEI

RECONEIXEMENT
ACADÈMIC

METODOLOGIA
PER PROJECTES

ENTITATS COL·LABORADORES

ESCOLA OFICIAL

DE LLEURE

Al Cecac t’oferim la possibilitat de complementar els teus estudis amb la nostra escola oficial d’educadors en el lleure. El nostre programa educatiu consta de dues titulacions totalment compatibles amb la resta de la nostra oferta educativa:

Aquestes formacions et prepararan els/les alumnes per intervenir de manera educativa en activitats adreçades a la infància i la joventut. Aquesta escola et capacita per organitzar, dinamitzar, avaluar i coordinar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors en tots els seus aspectes.

UNIVERSITAT

CAMBRIDGE

Si vols completar el teu cicle formatiu, al Cecac t’oferim la possibilitat d’adquirir un títol oficial d’anglès homologat per la Universitat de Cambridge. Tindràs l’oportunitat de formar-te assistint a classes de preparació per als exàmens oficials d’anglès B1, B2 i C1, treballant els quatre eixos essencials de les proves oficials: writting, listening, speaking i reading.

Com a Escola Formadora d’exàmens oficials de Cambridge, Cecac et facilita l’obtenció d’aquest títol oficial, garantint un aprenentatge sòlid i una formació continuada de la llengua anglesa. Sigui quin sigui el teu objectiu acadèmic, les titulacions avalades per la Universitat de Cambridge són una certificació imprescindible per a milers d’empreses.

ERASMUS +

MOBILITAT
INTERNACIONAL

Els teus estudis podran convertir-se en una gran experiència internacional i en una gran oportunitat per realitzar formació i pràctiques a l’estranger gràcies a les diferents modalitats subvencionades que oferim al nostre centre.

Voluntariats

Aquest voluntariat s’engloba dins el Cos Europeu de Solidaritat (CES) de la Comissió Europea. Té com a objectiu promoure l’intercanvi i afavorir la mobilitat dels/les joves d’entre 18 i 30 anys, oferint una experiència immersiva i una formació a través d’una educació no formal en una altra entitat no lucrativa. Aquests projectes poden durar entre dues setmanes i dotze mesos.

TLN Mobilicat

El programa TLN Mobilicat és una altra oportunitat per realitzar pràctiques a l’estranger, ja que permet als/ a les estudiants dissenyar un itinerari professional personalitzat per desenvolupar les competències i habilitats necessàries en el seu sector. Aquest programa inclou un curs lingüístic de 120 hores abans de l’inici de les pràctiques i 40 hores durant l’estada a l’estranger.

Intercanvis

Adreçats a estudiants amb edats compreses entre 18 i 25 anys, els intercanvis internacionals permeten conviure amb altres alumnes. Són estades d’entre 5 i 21 dies, on es porten a terme diferents activitats per afavorir el coneixement d’altres cultures.

Erasmus +

Aquest programa és finançat per la Comissió Europea. El seu objectiu és formar professionals competents i millorar la qualitat de la formació professional, oferint l’oportunitat de fer pràctiques professionals a tota Europa.

FP DUAL

FORMA'T EN
EMPRESA

L’alumnat del CFGS d’Educació Infantil té l’oportunitat de combinar la formació en el  centre amb l’activitat productiva dins l’empresa. Gràcies a aquest model els/les alumnes de 2n curs treballen a una escola bressol amb alta a la Seguretat Social i una remuneració de salari fix.

BENEFICIS

Afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat.

Reconèixer el valor que aporta l’estudiant per l’activitat desenvolupada a l’empresa.

.

Millorar el currículum professional dels/les alumnes.

Desenvolupar les competències professionals en un entorn laborar real.

OBJECTIUS

Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses.

Millorar el procés d’aprenentatge dels/les estudiants de formació professional.

.

Potenciar el vincle entre els centres de formació professional i les empreses durant el procés formatiu.

APRENENTATGE

SERVEI

Als nostres centres apliquem una metodologia educativa denominada Aprenentatge-Servei que combina processos d’aprenentatge amb serveis a la comunitat. Amb aquest projecte social impulsat pel Cecac, us podreu formar mentre treballeu sobre les necessitats reals existents en l’entorn social amb l’objectiu de millorar-lo. Gràcies a aquesta metodologia aplicaràs els teus coneixements alhora que intervindràs sobre una part de la societat.

Activar aspectes com l’empatia, l’esperit crític, l’aprenentatge autònom, l’altruisme i el sentiment de comunitat.

Treballar diferents àmbits d’actuació: social, mediambiental, cultural sociosanitari.

Contribuir a teixir una xarxa local d’organitzacions educatives i entitats socials.

Potenciar la intel·ligència individual i col·lectiva.

Mitjançant aquesta proposta, podràs transferir el teu aprenentatge a la realitat social en forma d’accions reals, combinant la intencionalitat pedagògica i la solidària per materialitzar un servei de voluntariat. A més, aplicaràs activament i autònomament els aprenentatges adquirits a diferents col·lectius de la societat. D’aquesta manera tindràs l’oportunitat de crear nous aprenentatges d’una manera més significativa en el context d’activitats de caràcter solidari i col·laboració amb diverses entitats.

RECONEIXEMENT

ACADÈMIC

Al Cecac reconeixem, de manera oficial i mitjançant un procés de verificació de les feines i tasques dutes a terme, els aprenentatges adquirits gràcies a l’experiència laboral o les activitats socials relacionades amb un determinat cicle formatiu.

Aquest reconeixement acadèmic es podrà sol·licitar, únicament, un cop finalitzats els estudis online de Grau Superior en Integració Social i de Grau Mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència

Al Cecac reconeixem, de manera oficial i mitjançant un procés de verificació de les feines i tasques dutes a terme, els aprenentatges adquirits gràcies a l’experiència laboral o les activitats socials relacionades amb un determinat cicle formatiu.

Una junta de reconeixement examina l’alumne/a a partir d’un informe d’assessorament i una entrevista personal per avaluar i acreditar, de manera oficial, els aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència laboral durant la seva formació professional.

Un cop realitzat el reconeixement, l’interessat/da pot matricular-se a distància dels estudis corresponents i convalidar les assignatures reconegudes.

Aquest reconeixement acadèmic es podrà sol·licitar, únicament, un cop finalitzats els estudis online de Grau Superior en Integració Social i de Grau Mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència.

Una junta de reconeixement examina l’alumne/a a partir d’un informe d’assessorament i una entrevista personal per avaluar i acreditar, de manera oficial, els aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència laboral durant la seva formació professional.

Un cop realitzat el reconeixement, l’interessat/da pot matricular-se a distància dels estudis corresponents i convalidar les assignatures reconegudes.

METODOLOGIA

x PROJECTES

En el marc de la metodologia per projectes apostem per treballar els continguts d’una manera significativa, fomentant la intervenció sobre casos proposats a l’aula, bé siguin reals o proposats pel docent. D’aquesta manera es potencia l’esperit crític de l’alumne/a en tant que haurà de resoldre les diverses qüestions que vagin sorgint al llarg del seu aprenentatge, tot decidint en quin moment aplicar cadascun dels aprenentatges assolits.

En el marc de la metodologia per projectes apostem per treballar els continguts d’una manera significativa, fomentant la intervenció sobre casos proposats a l’aula, bé siguin reals o proposats pel docent. D’aquesta manera es potencia l’esperit crític de l’alumne/a en tant que haurà de resoldre les diverses qüestions que vagin sorgint al llarg del seu aprenentatge, tot decidint en quin moment aplicar cadascun dels aprenentatges assolits.

En definitiva, el treball per projectes persegueix l’objectiu d’aplicar d’una manera global tot el que s’ha après per tal de donar-li un significat a tots els continguts treballats.

També es dóna l’oportunitat als/les estudiants de posar en pràctica els seus coneixements i ser capaços, així, de detectar quins són els seus punts forts i quins són els aspectes que encara han de treballar amb més èmfasi. L’avaluació dels aprenentatges es realitza sobre els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació que es corresponen amb les competències generals dels cicles.

En definitiva, el treball per projectes persegueix l’objectiu d’aplicar d’una manera global tot el que s’ha après per tal de donar-li un significat a tots els continguts treballats.

ENTITATS

COL·LABORADORES

Les pràctiques que desenvolupen els/les nostres alumnes estan orientades a completar els coneixements i les competències adquirides en l’àmbit acadèmic, i a fer-los conèixer la realitat del món laboral. Així es contribueix en la definició del projecte de futur professional i millora de les oportunitats laborals.

Des de CECAC hem generat una xarxa de centres col·laboradors per la realització de pràctiques del nostre alumnat i també per ofertes laborals. Donada la diversitat d’ensenyaments, aquestes entitats col·laboradores responen a diferents àmbits d’activitat com ara:

  • Residències de gent gran
  • Centres de dia
  • Teleassistència
  • Tallers ocupacionals
  • Hotels
  • Agències de viatges
  • Museus
  • Aeroport de Barcelona
  • Port de Barcelona

Aportacions a l’alumne/a

● Conèixer el món laboral empresarial.
● Completar la seva formació professional.
● Obtenir una formació adaptada a llocs de treball específics.
● Apropar-se a la cultura de l’empresa.
● Tenir experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació.
● La superació del crèdit de formació en centres de treball pels/les alumnes de cicles formatius.


Aportacions a l’empresa

● Captar futur personal qualificat.
● Col·laborar en la formació dels/les joves aprenents.
● Oferir l’accés dels/les joves a la seva primera ocupació.
● Formar-los segons els seus propis criteris empresarials.