FP DUAL

FORMA'T EN EMPRESA

L’alumnat del CFGS d’Educació Infantil té l’oportunitat de combinar la formació en el centre amb l’activitat productiva dins l’empresa. Gràcies a aquest model els/les alumnes de 2n curs treballen a una escola bressol amb alta a la Seguretat Social i una remuneració de salari fix.

BENEFICIS

Afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat. Reconèixer el valor que aporta l’estudiant per l’activitat desenvolupada a l’empresa.

Millorar el currículum professional dels/les alumnes.

Desenvolupar les competències professionals en un entorn laborar real.

OBJETIUS

Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses. Millorar el procés d’aprenentatge dels/les estudiants de formació professional.
Potenciar el vincle entre els centres de formació professional i les empreses durant el procés formatiu.