CONTACTE

Contacta amb nosaltres de manera genèrica, o bé dirigeix-te directament a uns dels nostres quatre centres formatius.

  Nom(*)

  Cognom(*)

  Correu electrònic (*)

  Telèfon(*)

  Estudis interessat/ada(*)

  Missatge

  2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, les informem que: El responsable del tractament de les seves dades és ACADÈMIA CENTRAL CATALANA S.A., amb direcció a Via Barcino 32-33 (Barcelona).
  Les vostres dades no seran cedides ni comunicades a tercers.
  Les vostres dades seran tractades amb la finalitat de la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en què l’Usuari decideixi subscriure’s o donar-se d’alta, i l’enviament d’actualitzacions dels serveis.
  Les vostres dades seran conservades el temps indispensable en atenció a les finalitats de tractament, però en qualsevol moment podreu revocar el consentiment atorgat, accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-vos al tractament de les vostres dades enviant un correu electrònic a l’adreça accsa@infonegocio.com i adjuntant còpia del vostre DNI, per evitar l’accés de les vostres dades per part de tercers.
  A més, en qualsevol moment podreu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.”

  (* Camps obligatoris)

  00-Logo-Cecac-blau

  Cecac Bruc

  Carrer del Bruch, 16 08922 Santa Coloma de Gramenet – 934 682 578

  Cecac Marina

  Calle de Marina, 5 08921 Santa Coloma de Gramenet – 933 862 942

  Cecac Barcino

  Via de Bàrcino, 32 08033 Barcelona – 933 336 750

  Cecac Escocia

  Calle de Escòcia, 130 08016 Barcelona – 933 525 658