ESTRATÈGIA DIGITAL

PRESENTACIÓ ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

L‟EDC defineix i concreta les línies d‟actuació d‟un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.

Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i millora contínua.

Podem agrupar els objectius de l’EDC en cinc àmbits que tenen com a objectiu el màxim èxit de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre.

  • Consecució de la competència digital
  • Planificació estratègica i organització
  • Metodologies didàctiques i innovació
  • Inclusió digital i de gènere
  • Seguretat i protecció de dades