APRENENTATGE

SERVEI

Als nostres centres apliquem una metodologia educativa denominada Aprenentatge-Servei que combina processos d’aprenentatge amb serveis a la comunitat. Amb aquest projecte social impulsat pel Cecac, us podràs formar mentre treballeu sobre les necessitats reals existents en l’entorn social amb l’objectiu de millorar-lo. Gràcies a aquesta metodologia aplicaràs els teus coneixements alhora que intervindràs sobre una part de la societat.

Activar aspectes com l’empatia, l’esperit crític, l’aprenentatge autònom, l’altruisme i el sentiment de comunitat.
Treballar diferents àmbits d’actuació: social, mediambiental, cultural sociosanitari.
Contribuir a teixir una xarxa local d’organitzacions educatives i entitats socials.

Potenciar la intel·ligència individual i col·lectiva.

Mitjançant aquesta proposta, podràs transferir el teu aprenentatge a la realitat social en forma d’accions reals, combinant la intencionalitat pedagògica i la solidària per materialitzar un servei de voluntariat. A més, aplicaràs activament i autònomament els aprenentatges adquirits a diferents col·lectius de la societat. D’aquesta manera tindràs l’oportunitat de crear nous aprenentatges d’una manera més significativa en el context d’activitats de caràcter solidari i col·laboració amb diverses entitats.