RECONEIXEMENT

ACADÈMIC

Al Cecac reconeixem, de manera oficial i mitjançant un procés de verificació de les feines i tasques dutes a terme, els aprenentatges adquirits gràcies a l’experiència laboral o les activitats socials relacionades amb un determinat cicle formatiu. Aquest reconeixement acadèmic es podrà sol·licitar, únicament, un cop finalitzats els estudis online de Grau Superior en Integració Social i de Grau Mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència.
01
Una junta de reconeixement examina l’alumne/a a partir d’un informe d’assessorament i una entrevista personal per avaluar i acreditar, de manera oficial, els aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència laboral durant la seva formació professional.
02
Un cop realitzat el reconeixement, l’interessat/da pot matricular-se a distància dels estudis corresponents i convalidar les assignatures reconegudes.