preloader

Blog

Diferencia’t amb la preparació ACCC i obtén el certificat oficial de guia turístic de Catalunya

Com en qualsevol context, les condicions i mesures canvien durant el pas del temps. I és necessari fer-ho per avançar en la regulació de qualsevol matèria, com per exemple, és el cas del turisme a Catalunya. És així com, el Decret 43/2020, de 10 de març, sobre l’activitat de guia de turisme de Catalunya, estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de turisme.

Amb anterioritat a aquest decret, les persones que volien ser guia oficial de Catalunya havien de superar una prova. Amb l’aplicació de la nova normativa, doncs, cal obtenir uns requisits previs per obtenir l’acreditació oficial.

  • QUINS SÓN AQUESTS REQUISITS?

Com en qualsevol altre àmbit, però sent més important en turisme, l’habilitat dels idiomes i l’obtenció d’un examen que acrediti el coneixement és necessari per poder tenir el carnet oficial. És així com s’ha de tenir un nivell C1 de castellà, un nivell C2 de català, un nivell C1 d’una llengua estrangera, i una segona llengua estrangera amb un nivell B2.

“…l’habilitat dels idiomes i l’obtenció d’un examen que acrediti el coneixement és necessari per poder tenir el carnet oficial.”

A demés, però, cal haver cursat algunes de les següents assignatures i/o mòduls: recursos turístics, processos de guia i assistència turística, màrqueting turístic, disseny de productes turístics i serveis de la informació turística. Tan sols quedarien exemptes les persones que ja hagin cursat amb anterioritat un grau superior de guia, informació i assistència turística, grau que des del Centre Català Cormercial oferim al nostre alumnat.

  • QUÈ OFERIM AL NOSTRE CENTRE UBICAT AL CARRER ESCÒCIA?

Primer de tot facilitem a l’alumne la formació en els cinc mòduls i/o assignatures comentades anteriorment, i que són necessàries per a la vàlida obtenció del carnet. Juntament, també oferim classes de preparació per obtenir el nivell C1 o B2 d’anglès, ja que comptem amb el títol oficial d’anglès per la Universitat de Cambridge. La duració del curs és igual a la d’un any escolar.

“…també oferim classes de preparació per obtenir el nivell C1 o B2 d’anglès, ja que comptem amb el títol oficial d’anglès per la Universitat de Cambridge.”

De manera que, aquest decret estableix una nova regulació (en desenvolupament de l’article 65 de l’esmentada Llei 13/2002, de 21 de juny) amb l’objectiu de simplificar l’obtenció de l’habilitació mitjançant l’acreditació d’una titulació i una competència professional. És per això que, les persones interessades no hauran d’esperar a la convocatòria d’un examen, podran accedir-hi mitjançant la presentació d’una declaració responsable al portal de tramitació de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE).

“…les persones interessades no hauran d’esperar a la convocatòria d’un examen…”

A més, aquest decret fa possible que els/les guies de turisme de Catalunya puguin obtenir, de forma voluntària, una certificació de qualitat dins el sistema català de qualitat turística regulat per l’Ordre EMO/418/2012, de 5 de desembre. Aquest segell de qualitat permet als guies de turisme de Catalunya realitzar la seva tasca amb la seva especialització segons les titulacions o les aptituds que acreditin.

Si t’apassiona el turisme i tens interès a saber més informació, posa’t en contacte amb nosaltres a través del telèfon 93 352 56 58, o bé envia’ns un correu electrònic a escocia@accc.es.

Facebook X Instagram

GRAUS
SUPERIORS

CFGS
Doble titulació en turisme

Presencial

CFGS
Tècnic superior en Educació infantil

Presencial o Online

CFGS
Tècnic superior en Integració social

Presencial o Online

L'ESO
AL CECAC

Graduat ESO

Presencial

CENTRE ESCÒCIA

Horari secretaria

De dilluns a divendres
8:00 a 18:00 h

Portes obertes

Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

Dates pendents de confirmació.

DEMANA
INFORMACIÓ

DEMANA
INFORMACIÓ