Cecac

LA FORMACIÓ QUE ET CONNECTARÀ AMB EL MÓN!

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

El CFGM Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes està format per dos cursos acadèmics. El seu objectiu és preparar els/les alumnes per a la incorporació al món laboral o bé a la continuïtat a estudis posteriors, tant professionals com cicles de grau superior sense haver de realitzar cap prova d’accés.

Informació pràctica

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Característiques

Familia professional:
Informàtica i comunicacions

Durada

2 cursos / 2000 hores
350 hores de pràctiques

Idiomes

Català i castellà

Horaris

1r curs de 09:00 a 14:30
2n curs de 08:00 a 13:30

Competències

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant-ne la funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Currículum

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Cursant la titulació de Sistemes Microinformàtics i Xarxes estudiaràs
els següentsMòduls Formatius:
 • Muntatge i manteniment d’equips
 • Sistemes operatius monolloc
 • Aplicacions ofimàtiques
 • Xarxes locals
 • Sistemes operatius en xarxa
 • Seguretat informàtica
 • Serveis de xarxa
 • Aplicacions web
 • Anglès
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball
 • Crèdit de síntesi

Sortides professionals

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

 • Tècnic/a instal·lador/a i reparador/a d’equips informàtics.
 • Tècnic/a en manteniment de sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari.
 • Tècnic/a de manteniment de serveis d’Internet.
 • Tècnic/a de suport informàtic.
 • Tècnic/a en vendes de TIC per a sectors industrials.
 • Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador/a de teleassistència.
 • Operador/a de sistemes.
 • Pràctiques

  Sistemes Microinformàtics i Xarxes

  Les pràctiques en les nostres entitats col·laboradores permeten adquirir una experiència professional en institucions que col·laboren en la formació i en la inserció laboral dels nostres alumnes. Aquesta experiència facilita a l’alumne/a un millor coneixement de les seves capacitat, li permet detectar els seus interessos professionals i conèixer l’entorn laboral. Aquesta relació escola-empresa també ens permet conèixer les tendències del mercat laboral i adaptar així els nostres continguts per oferir una oferta educativa actualitzada d’acord amb les necessitats de les empreses.

  Entitats col·laboradores:

  • Autogestió informàtica
  • Tau Formar
  • Outlet PC
  • Worten
  • AT Group
  • PC Instant
  • Life Informàtica

  DEMANA
  INFORMACIÓ

  DEMANA
  INFORMACIÓ

   PIDE CITA PREVIA Y MATRICÚLATE EN CECAC

   Del 18 al 22 de julio

   Forma tu futuro con nosotros!
   Reserva tu cita por teléfono.

   Informació personal
   Selecciona l'oferta educativa
   Selecciona la titulació
   Selecciona la titulació
   Selecciona la titulació
   Selecciona la titulació
   Selecciona opció Portes Obertes
   Comentari addicional
   Play Video
   Play Video
   Play Video

   DEMANA CITA PRÈVIA I MATRICULA'T A CECAC

   Del 18 al 22 de juliol.

   Forma el teu futur amb nosaltres!
   Reserva la teva cita per telèfon.

   Informació personal
   Selecciona l'oferta educativa
   Selecciona la titulació
   Selecciona la titulació
   Selecciona la titulació
   Selecciona la titulació
   Selecciona opció Portes Obertes
   Comentari addicional
   Play Video
   Play Video
   Play Video
   Play Video
   Play Video

   CENTRE ESCÒCIA

   Horari secretaria

   De dilluns a divendres
   8:00 a 18:00 h

   Portes obertes

   Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

   Dates pendents de confirmació.