LA FORMACIÓ QUE
ET FARÀ VOLAR!

CFGS Doble titulació en Turisme

El nostre centre, especialitzat en l’àmbit turístic, té aprovat un projecte específic pel Departament d’Ensenyament en el que es cursen dues titulacions de manera paral·lela durant dos cursos escolars. Aquestes titulacions són els cicles de Grau Superior de Guia, informació i assistències turístiques + Grau Superior d’Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments. 

També inclou un mòdul de creació pròpia que inclou continguts sobre les noves tecnologies aplicades al turisme a on es treballen les competències digitals necessàries per a un professional del sector.

Presencial Centre Escòcia

Informació pràctica

Doble titulació en Turisme

Característiques

CFGS Grau Superior de Guia, informació i assistències turístiques CFGS Grau Superior d’Agències de viatges i gestió d'esdeveniments

Durada

2 cursos / 2211 hores
666 hores de pràctiques

Idiomes

Català, castellà, anglès i francès

Horaris

Aquest cicle és presencial i en horari de matins de dilluns a divendres de 08:00 a 14:30 h i dos dies sortir a les 15:30 h

Competències

Doble titulació en Turisme

Els perfils Professionals d’aquestes dues titulacions tenen com a competència general, planificar, promocionar i informar sobre destinacions turístiques de base territorial, guiant i assistint viatgers i clients, en terminals, mitjans de transport, esdeveniments i altres destinacions turístiques, així com programar i realitzar viatges combinats i tot tipus d’esdeveniments, vendre serveis turístics en agències de viatges i a través d’altres unitats de distribució, proposant accions per al desenvolupament dels seus programes de màrqueting i assegurant la satisfacció dels clients.

Currículum

Doble titulació en Turisme

Cursant la doble titulació de Turisme estudiaràs els següents Mòduls Formatius repartits en dos cursos:

 • Estructura del mercat turístic
 • Destinacions turístiques
 • Serveis d’informació turística
 • Venda de serveis turístics
 • Protocol i relacions públiques
 • Recursos turístics
 • Processos de Guia, informació i assistències turístiques
 • Gestió de productes turístics
 • Disseny de productes turístics
 • Direcció d’entitats d’intermediació turística
 • Màrqueting turístic
 • Anglès
 • Francès
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projectes
 • Formació en centres de treball (666 hores)

Sortides professionals

Doble titulació en Turisme

Aquest/a professional exercirà l’activitat al sector turístic, entès en el seu sentit més ampli, el qual inclou tot tipus d’esdeveniments, terminals de viatgers i empreses de transport, a més de les àrees turístiques tradicionals, com ara destinacions i punts d’informació, entre d’altres. També podrà treballar com a agent i consultor de viatges, organitzador d’esdeveniments, promotor comercial, venda de viatges i serveis turístics, empleat del departament de reserves (booking), centrant-se també en l’àmbit de reserves i organització d’esdeveniments.

Pràctiques

Doble titulació en Turisme

El nostre centre estableix convenis de col·laboració amb empreses i institucions molt diverses dins del sector de la família d’Hostaleria i Turisme, per a les estades de formació, incloent opcions de mobilitat internacionals i a les illes Balears i Canàries. Aquestes són algunes de les nostres entitats col·laboradores: