Integració Social

INFORMACIÓ GENERAL DEL CICLE FORMATIU

Ensenyament: Formació professional
Grau: Grau superior
Titulació: Tècnic/a Superior
Sistema: LOE
Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

INFORMACIÓ GENERAL

Durada 2000hs
Avaluació contínua 83%
Pràctiques laborals 17%

METODOLOGIA

Aprenentatge significatiu des d’una perspectiva práctica i entorn real de treball, fomentant l’esperit crític, el treball cooperatiu i les capacitats clau més rellevants relacionades amb la professió.

MODALIDAD:

100% online (La proposta d’itinerari formatiu que es presenta, s’ha dissenyat per a realitzar-la de manera semestral. L’inici del primer semestre serà a l’Octubre i del segon al març)

Flexibilitat

Estudia al teu ritme triant les assignatures que vols cursar cada semestre.

Ens adaptem a tu

Estudia en format Online, Presencial o Blended: tu tries.

Campus online

La plataforma Alexia de Educaria, amb els millors continguts per a cada matèria.

Sempre amb tu

Responem els vostres dubtes en un termini màxim de 48 hores.

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o una mestra amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Els àmbits professionals i de treball són:

 • Sector dels serveis a les persones
 • Assistencial
 • Educatiu
 • De suport en la gestió domèstica
 • Psicosocial
 • Sector dels serveis a la comunitat Atenció psicosocial a col·lectius i persones en desavantatge social
 • Mediació comunitària
 • Inserció ocupacional i laboral
 • Promoció d’igualtat d’oportunitats
 • Defensa dels drets de les víctimes de violència domèstica

SORTIDES PROFESSIONALS

– Tècnic de programes de prevenció i inserció social.
– Educador d’equipaments residencials de diferents tipus. – Educador de persones amb discapacitat.
– Treballador familiar.
– Educador d’educació familiar.
– Auxiliar de tutela.
– Monitor de centres oberts.
– Tècnic d’integració social.
– Especialista de suport educatiu.
– Educador d’educació especial.
– Tècnic educador.
– Tècnic especialista I (integrador social).
– Tècnic especialista II (educatiu).
– Monitor de persones amb discapacitat.
– Tècnic de mobilitat bàsica.

– Tècnic d’inserció ocupacional.
– Mediador ocupacional i/o laboral.
– Dinamitzador ocupacional i/o laboral.
– Educador de base.
– Mediador comunitari.
– Mediador intercultural.
– Mediador veïnal i comunitari.
– Preparador laboral.
– Tècnic en treball amb suport.
– Tècnic d’acompanyament laboral.
– Monitor de rehabilitació psicosocial.
– Tècnic d’acollida de persones migrants. – Monitor de serveis a la comunitat.
– Tècnic per a l’atenció personal
de persones amb discapacitat.

El llistat dels mòduls del cicle és el següent:

Descarrega el pdf informatiu

Estudia al teu ritme amb la nostra oferta online de formació professional. Un aprenentatge en línia que es complementa amb formació presencial en centres de treball.

Sol·licita'ns informació!
  2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, les informem que: El responsable del tractament de les seves dades és ACADÈMIA CENTRAL CATALANA S.A., amb direcció a Via Barcino 32-33 (Barcelona).
  Les vostres dades no seran cedides ni comunicades a tercers.
  Les vostres dades seran tractades amb la finalitat de la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en què l'Usuari decideixi subscriure's o donar-se d'alta, i l'enviament d'actualitzacions dels serveis.
  Les vostres dades seran conservades el temps indispensable en atenció a les finalitats de tractament, però en qualsevol moment podreu revocar el consentiment atorgat, accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-vos al tractament de les vostres dades enviant un correu electrònic a l'adreça accsa@infonegocio.com i adjuntant còpia del vostre DNI, per evitar l'accés de les vostres dades per part de tercers.
  A més, en qualsevol moment podreu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades."


  * camps obligatoris