Integració Social

INFORMACIÓ GENERAL DEL CICLE FORMATIU

Ensenyament: Formació professional
Grau: Grau superior
Titulació: Tècnic/a Superior
Sistema: LOE
Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

INFORMACIÓ GENERAL

Durada 2000hs
Avaluació contínua 83%
Pràctiques laborals 17%

METODOLOGIA

Aprenentatge significatiu des d’una perspectiva práctica i entorn real de treball, fomentant l’esperit crític, el treball cooperatiu i les capacitats clau més rellevants relacionades amb la professió.

MODALIDAD:

100% online. La proposta d’itinerari formatiu que es presenta, s’ha dissenyat per a realitzar-la de manera semestral. L’inici del primer semestre serà a l’Octubre i del segon al març.

Flexibilitat

Estudia al teu ritme triant les assignatures que vols cursar cada semestre.

Ens adaptem a tu

Estudia en format Online, Presencial o Blended: tu tries.

Campus online

La plataforma Alexia de Educaria, amb els millors continguts per a cada matèria.

Sempre amb tu

Responem els vostres dubtes en un termini màxim de 48 hores.

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o una mestra amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Els àmbits professionals i de treball són:

 • Sector dels serveis a les persones
 • Assistencial
 • Educatiu
 • De suport en la gestió domèstica
 • Psicosocial
 • Sector dels serveis a la comunitat Atenció psicosocial a col·lectius i persones en desavantatge social
 • Mediació comunitària
 • Inserció ocupacional i laboral
 • Promoció d’igualtat d’oportunitats
 • Defensa dels drets de les víctimes de violència domèstica

SORTIDES PROFESSIONALS

– Tècnic de programes de prevenció i inserció social.
– Educador d’equipaments residencials de diferents tipus. – Educador de persones amb discapacitat.
– Treballador familiar.
– Educador d’educació familiar.
– Auxiliar de tutela.
– Monitor de centres oberts.
– Tècnic d’integració social.
– Especialista de suport educatiu.
– Educador d’educació especial.
– Tècnic educador.
– Tècnic especialista I (integrador social).
– Tècnic especialista II (educatiu).
– Monitor de persones amb discapacitat.
– Tècnic de mobilitat bàsica.

– Tècnic d’inserció ocupacional.
– Mediador ocupacional i/o laboral.
– Dinamitzador ocupacional i/o laboral.
– Educador de base.
– Mediador comunitari.
– Mediador intercultural.
– Mediador veïnal i comunitari.
– Preparador laboral.
– Tècnic en treball amb suport.
– Tècnic d’acompanyament laboral.
– Monitor de rehabilitació psicosocial.
– Tècnic d’acollida de persones migrants. – Monitor de serveis a la comunitat.
– Tècnic per a l’atenció personal
de persones amb discapacitat.

El llistat dels mòduls del cicle és el següent:

Descarrega el pdf informatiu

Estudia al teu ritme amb la nostra oferta online de formació professional. Un aprenentatge en línia que es complementa amb formació presencial en centres de treball.