Apartat en construcció

És un dels objectius de l’estratègia digital de centre elaborar el pla d’acollida i així queda recollit en el desplegament de l’EDC, en concret a l’objectiu previst per al curs 2023-2024.