Inventari digital

Quins dispositius tenim al nostre centre? 

  • Ordinadors portàtils pel professorat (5)
  • Ordinadors de taula (4)
  • Un ordinador portàtil per cada aula (4)
  • Un projector a cada aula (4)
  • Comptem amb xarxa wifi per l’alumnat i una altra pel professorat.
  • Correu amb domini propi @cecac.cat

Plataforma digital

Al centre fem servir l’Alexia (suite educativa) com entorn virtual d’aprenentatge. Permet l’accés al Classroom on figuren la creació, avaluació i seguiment dels procediments dels diferents mòduls professionals.

A Cecac Barcino disposem d’accés a la plataforma digital amb els llibres que utilitzem a les aules i material interactiu. Els alumnes també tenen accés a aquesta plataforma i poden intercanviar missatges amb el professorat, així com fer test autoavaluatiu per veure el seu progrés.