Comunicació

És un dels objectius de l’estratègia digital de centre elaborar el pla de comunicació de centre i així queda recollit en el desplegament de l’EDC, objectiu 6 i específic 6.2. “Elaboració del pla de comunicació de centre per millorar la visibilitat de l’escola a l’entorn” previst per al curs 2023-2024.

Outlook

Correu propi amb domini @cecac.cat per tot el professorat.

EVA

L’entorn virtual d’aprenentatge és Alèxia.

Altamar

Plataforma digital amb llibres i material interactiu

Google Drive

Espai col·laboratiu pel claustre amb documents comuns i de consulta.

Xarxes socials