Documents de centre

PEC

L’estratègia digital de centre inclourà modificacions al PEC a l’inici del curs 2023-2024, afegint els objectius i els aspectes del desplegament digital.

Es consideren aquells objectius del PEC del curs actual en competència digital i al voltant de les noves tecnologies per incorporar-los a l‘EDC, aquests es relacionen amb fomentar l’ús de l’entorn virtual d’aprenentatge (Alexia) i la comunicació amb l’alumnat a través d’eines digitals. A més figura el següent objectiu en l’àmbit educatiu: 

I, en l’àmbit d’organització i gestió, el següent objectiu, relacionat amb el pla de comunicació:

NOFC

L’estratègia digital de centre inclourà modificacions a les NOFC del centre i aquestes hauran de ser actualitzades i aprovades per la comunitat educativa. L’objectiu 6.3 del document EDC del centre Cecac Barcino contempla la revisió de les NOFC per a incloure les necessitats detectades a l’EDC 

PGA

D’altra banda, a la Programació General Anual (PGA) del pròxim curs 2023-2024 també s’inclourà dins de l’objectiu estratègic; millorar el funcionament general del centre, l’elaboració, seguiment i avaluació de l’Estratègia digital, així com fomentar la incorporació del desenvolupament de competències digitals en les activitats d’ensenyament-aprenentatge i reforçar la formació contínua digital del professorat.