preloader

Blog

Els Cicles Formatius de Grau Superior t’esperen

A partir de dimecres 10 de juny i fins al dia 17 del mateix mes, podràs formalitzar la teva preinscripció pel curs 2020-2021 i accedir als Cicles Formatius de Grau Superior que t’oferim al Centre Català Comercial. Podràs escollir entre:

Al nostre centre ubicat al carrer Escòcia 130 de Barcelona, podràs cursar la Doble Titulació de Turisme i Integració Social. En canvi, al centre de Via Barcino 32, també situat a Barcelona, s’imparteix el grau d’Educació Infantil i també el d’Integració Social.

Per la formalització d’aquest tràmit, el Centre Català Comercial, com sempre, et facilita diferents canals per contactar amb nosaltres. Demana cita presencial o bé telefònica contactant a través dels correus electrònics escocia@accc.es o accsa@infonegocio.com  o trucant-nos als telèfons 93 352 56 58 / 93 333 67 50. Per a l’efectuació de la preinscripció als Cicles Formatius de Grau Superior ho podeu fer de forma telemàtica; amb sol·licitud electrònica o amb el suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació.

  • Quina documentació identificativa necessites?

És necessari una fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. Si l’alumne/a és estranger, caldrà un document d’identitat del país d’origen. També, una fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (TSI) en el cas que se’n disposi. Si l’alumne/a és menor d’edat, també haurà de presentar la següent documentació: l’original i fotocòpia del llibre de família i/o altres documents relatius a la filiació. En el cas particular de trobar-se en situació d’acolliment, serà d’obligatorietat la resolució d’acolliment del Departament d’Afers Socials, Treball i Famílies. Finalment, caldrà una fotocòpia i l’original del DNI de la persona que ho sol·liciti (pare, mare, tutor/a legal…)

  • Quina documentació acadèmica has de presentar?

Serà necessari presentar en tots els casos el certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que en permeten l’accés de la qualificació de la prova d’accés. Si es tracta d’alumnes de batxillerat o altres estudis o cursos que en permetin l’accés, serà necessari presentar el certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica dels estudis corresponents. En el cas singular de tractar-se d’estudis pertanyents a LOGSE, es necessitarà l’original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat.

Tenint en compte que la prova d’accés s’hagi superat a Catalunya i s’hagi realitzat a partir del 2011, no caldrà presentar certificat de superació. La qualificació s’obté de l’aplicació de gestió de proves del Departament d’Ensenyament i es mostra la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. En el cas que no s’hagi pogut obtenir, es podrà acreditar de forma documentària dins el termini per presentar reclamacions especificades al calendari. Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, se li atribuirà un 5.

Finalment, els alumnes que hagin superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys enguany, serà necessari una còpia de la consulta dels resultats a  través del web que li correspongui.

Per qualsevol altre dubte o informació, pots posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant els telèfons 93 352 56 58 / 93 333 67 50, els correus electrònics  escocia@accc.es i accsa@infonegocio.com o bé consultant la nostra pàgina web.

Facebook X Instagram

L'ESO
AL CECAC

Graduat ESO

Presencial

CENTRE ESCÒCIA

Horari secretaria

De dilluns a divendres
8:00 a 18:00 h

Portes obertes

Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

Dates pendents de confirmació.

DEMANA
INFORMACIÓ

DEMANA
INFORMACIÓ