preloader

Blog

Sigues Dual amb el CFGS d’Educació Infantil

T’imagines poder estar el doble de preparat en el món professional? Això ja és possible gràcies a la Formació Professional Dual. Formar-te a les aules, però alhora fer-ho també amb professionals del sector empresarial.

La formació dual és la modalitat de Formació Professional (FP) en la qual l’estudiant aprèn i combina la formació en el centre educatiu, juntament amb l’activitat productiva a l’empresa. Quins objectius contempla aquesta oportunitat educativa? Primer de tot, poder adequar la formació professional a les necessitats que demanen les empreses de l’entorn laboral. Alhora també permet establir un vincle molt més potent i corresponsabilitat entre els centres de FP i les empreses, en el procés formatiu de l’alumne. Finalment, i no menys important, millora el procés d’aprenentatge dels estudiants de FP, aportant-los una visió molt més àmplia del sector.

“…l’estudiant aprèn i combina la formació en el centre educatiu, juntament amb l’activitat productiva a l’empresa”.

Des del Centre Català Comercial creiem fermament que la formació dual aporta una millora considerable al currículum professional de l’estudiant. Al mateix temps permet posar en pràctica tots aquells coneixements i competències que s’han adquirit al centre formatiu. Facilitant, d’aquesta manera, la incorporació de l’alumne al món laboral com a aprenent qualificat de la matèria. L’empresa i el centre educatiu també obtenen beneficis o millores, ja que intercanvien i transfereixen coneixement.

“Al Centre Català Comercial comptem amb el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil en la modalitat dual”.

Al Centre Català Comercial comptem amb el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil en la modalitat dual. Concretament s’imparteix a les instal·lacions Barcino, situades a la Via Barcino, 32 de Barcelona.  Si tens vocació de servei i t’agraden els infants aquesta FP dual és la titulació que més s’adaptarà a la teva demanda professional. Estudiant aquest curs podràs ser tècnic/a en educació infantil, en només dos anys. Durant el segon curs, la incorporació al món laboral serà immediata, treballant en una escola bressol, amb alta a la Seguretat Social i una remuneració de salari fix. Amb aquesta formació podràs adquirir les eines necessàries que et permetran dissenyar, implementar i avaluar projectes educatius d’atenció a la infància, alternant els estudis del centre amb l’escola bressol. A més, comptaràs amb el seguiment d’un tutor/a amb experiència.

“Durant el segon curs, la incorporació al món laboral serà immediata, treballant en una escola bressol, amb alta a la Seguretat Social i una remuneració de salari fix”.

Però, com funciona la modalitat dual al CFGS d’Educació Infantil? Com ja hem comentat anteriorment, l’alumne realitza la seva formació a través del centre educatiu i l’empresa. Durant el segon curs l’estudiant haurà de reduir les hores de classe per poder incorporar-se al món laboral, en aquest cas les escoles bressol. Amb un seguiment exhaustiu de l’activitat professional de l’alumne, aquest, finalment, es converteix en aprenent. Acaba tenint una matrícula feta al nostre centre i una beca per la qual rep un sou proporcional a les hores de treball.

Sigues dual gràcies al nostre centre. La doble formació a l’aula i a l’empresa.

Facebook X Instagram

GRAUS
SUPERIORS

CFGS
Doble titulació en turisme

Presencial

CFGS
Tècnic superior en Educació infantil

Presencial o Online

CFGS
Tècnic superior en Integració social

Presencial o Online

L'ESO
AL CECAC

Graduat ESO

Presencial

CENTRE ESCÒCIA

Horari secretaria

De dilluns a divendres
8:00 a 18:00 h

Portes obertes

Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

Dates pendents de confirmació.

DEMANA
INFORMACIÓ

DEMANA
INFORMACIÓ