preloader

Blog

Convocatòria Erasmus+ Curs 2022-2023

Mitjançant la resolució del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE), es publicaren les llistes definitives de sol·licituds seleccionades i excluses de projectes d’Acció Clau 1, Mobilitats de persones per motius d’aprenentatge al sector de la Formació Professional (KA102, K121), corresponent a la Convocatòria de Propostes del Programa Erasmus+ 2021. La institució CECAC va resultar beneficiaria d’una subvenció per al projecte:
[Consorci Barcelona 2021-1-ES01-KA121-VET-000011833], n. 5 places, n. 32 dies
[Consorci Barcelona 2021-1-ES01-KA121-VET-000011833], n. 5 places, n. 32 dies
[Consorci Barcelona 2022-1-ES01-KA121-VET-000068379], n. 5 places, n. 32 dies
El beneficiari promou activitats de mobilitat amb l’objectiu de:
Oferir als estudiants de grau mitjà de desenvolupar competències tècniques i professionals mitjançant tasques d’acord amb les necessitats de competències territorials, amb vista a una major ocupabilitat al final dels seus estudis;
Crear metodologies d’ensenyament moderns que inverteixin en itineraris de competències i orientació transversals i ampliïn el significat a través de la mobilitat a l’estranger, d’acord amb les competències clau i professionals que exigeix el mercat laboral actual;
Promoure un sistema coherent que vegi diverses parts involucrats en un únic comitè de direcció per assegurar que la mobilitat esdevingui la norma i no l’excepció per als estudiants, com s’indica als documents estratègics de la Unió Europea.
Aquesta convocatòria posa a disposició dels interessats un nom de beques de mobilitat per a la realització d’un període de formació a l’estranger de la durada de 32 dies a realitzar durant el període comprès entre el 20-21/06 i el 21- 22. /07 tret de les variacions que puguin ser necessàries per motius organitzatius.
Facebook X Instagram

L'ESO
AL CECAC

Graduat ESO

Presencial

CENTRE ESCÒCIA

Horari secretaria

De dilluns a divendres
8:00 a 18:00 h

Portes obertes

Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

Dates pendents de confirmació.

DEMANA
INFORMACIÓ

DEMANA
INFORMACIÓ