preloader

Blog

Prepara’t pel futur més tecnològic gràcies al CFGM de Sistemes microinformàtics i xarxes

És evident que aquest 2020 està sent un any ple de canvis. Canvis que ens fan plantejar aspectes que abans no es valoraven amb el grau que mereixien. La crisi de la Covid-19 ens ha permès adonar-nos de la importància que té la tecnologia en el nostre món. Ens ha permès estar en contacte amb persones estimades quan la distància ens impedia veure’ls. És així com, a mesura que la societat evoluciona,  els avenços tecnològics comporten una profunda transformació de la societat actual.

“…els avenços tecnològics comporten una profunda transformació de la societat actual.”

Als nostres centres ACCC tenim en compte la importància de valorar tots aquells aspectes que ens faciliten la vida i ens aporten coneixement. D’aquesta manera neix el CFGM de Sistemes microinformàtics i xarxes. Un grau mitjà format per dos cursos acadèmics, amb l’objectiu de preparar a l’alumnat per a la immediata incorporació al món laboral, o bé la continuïtat a estudis posteriors.

“… el CFGM de Sistemes microinformàtics i xarxes. Un grau mitjà format per dos cursos acadèmics…”

  • EN QUÈ CONSISTEIX EL CFGM DE SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES?

La seva competència general es basa a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com les xarxes locals en petits entorns, assegurant-ne la funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

“…a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa…”

Amb possibilitat de cursar-lo en català o castellà, aquest grau mitjà compte amb 2.000 hores de formació (350 hores sent de pràctiques a empreses professionals). En aquest grau es tracta de forma detallada les següents assignatures: muntatge i manteniment d’equips; sistemes operatius monolloc; aplicacions ofimàtiques; xarxes locals; sistemes operatius en xarxa; seguretat informàtica; serveis de xarxa; aplicacions web; anglès; formació i orientació laboral; empresa i iniciativa emprenedora; formació en centres de treball: crèdit de síntesi.

  • QUINES SORTIDES PROFESSIONALS OFEREIX EL CFGM DE SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES?

Un cop l’alumne/a hagi superat els dos cursos acadèmics, tindrà la oportunitat de treballar en empreses del sector en els següents perfils professionals: tècnic/a instal·lador/a i reparador/a d’equips informàtics; tècnic/a en manteniment de sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari; tècnic de manteniment de serveis d’Internet; tècnic/a de suport informàtic; tècnic/a en vendes de TIC per a sectors industrials; reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics; comercial de microinformàtica; operador/a de teleassistència; operador/a de sistemes.

“…treballar en empreses del sector en els següents perfils professionals: tècnic/a instal·lador/a i reparador/a d’equips informàtics…”

Contacta’ns i demana’ns més informació i assabentat de les avantatges d’estudiar al Centre Català Comercial.

Facebook X Instagram

GRAUS
SUPERIORS

CFGS
Doble titulació en turisme

Presencial

CFGS
Tècnic superior en Educació infantil

Presencial o Online

CFGS
Tècnic superior en Integració social

Presencial o Online

L'ESO
AL CECAC

Graduat ESO

Presencial

CENTRE ESCÒCIA

Horari secretaria

De dilluns a divendres
8:00 a 18:00 h

Portes obertes

Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

Dates pendents de confirmació.

DEMANA
INFORMACIÓ

DEMANA
INFORMACIÓ