preloader

Blog

Joan Díaz, responsable del Centre Bruc, visita el blog de CECAC i dóna feedback del curs 20-2021

La nova realitat està present i ara convivim amb ella.

Com definiries el curs 2020-21?

Començàvem amb un inici de curs excepcional i completament intuïtiu, ja que teníem molts dubtes sobre com fer efectius els protocols establerts pel Departament d’Educació. La incertesa es va establir durant el primer trimestre. A poc a poc, passàvem les setmanes i convivíem amb la nova normalitat. El que va resultar més difícil va ser la gestió de la formació telemàtica quan es van anar produint els primers confinaments de grup. Una bogeria controlada. Però, sincerament, en aquest aspecte, hem tingut molta sort perquè únicament han estat confinats en moments molt puntuals del curs. 

A mesura que ha anat avançant, hem intentat potenciar les sortides a l’aire lliure i prioritzar la pràctica i el treball en grup. A la recta final del curs, hem fet actes de cloenda i, fins i tot, la graduació de 4t d’ESO. Malgrat la pandèmia, s’han aconseguit uns bons grups bombolla en tots els espais del centre, garantint la seguretat del nostre alumnat i podem dir que el centre ha estat un entorn segur. 

Quins són els aspectes metodològics han estat més difícils d’aplicar?

Amb la previsió d’uns futurs confinaments temporals molt possibles al llarg del curs, es pretén millorar la comunicació professorat-alumnes. A l’inici de curs es va crear un correu electrònic a cada alumne amb l’objectiu d’ús de la recepció dels enllaços corresponents al seguiment de les classes telemàtiques, entre altres.

A més a més, es reforcen els continguts amb l’ajuda d’altres materials en diferents suports informàtics que permetin treballar autònomament des de casa. Cada departament decideix l’adaptació del currículum per tal de continuar amb el procés d’ensenyament-aprenentatge potenciant, sobretot, la competència digital.

Creus que, ara més que abans, és important l’autoconeixement?

Per descomptat que sí.

Malgrat que el professorat expliqui i realitzi propostes telemàtiques dinàmiques, el veritable esforç és de l’alumnat i de les famílies.

Necessitem constantment aquest reforç per controlar des de casa l’aprofitament d’aquestes classes telemàtiques i, sobretot, la comprensió dels continguts impartits durant els confinaments temporals.

En els pròxims anys, el professorat i alumnat haurà de ser més flexible? Si/ no i per què?

El professorat s’ha d’adaptar a la situació actual, per la qual cosa s’haurà de fer una adaptació curricular quan els continguts es facin de manera telemàtica. Per aquest motiu, s’estudia la possibilitat dels llibres digitals i plataformes d’ajuda.

L’alumne, per consegüent, haurà de disposar d’un bon material informàtic per tal de realitzar un bon seguiment i aprofitament des de casa.

Com enfoques el pròxim curs 2021-22?

Després de l’experiència, es programa amb menys por i amb moltes ganes de noves propostes, sortides, tallers, xerrades, etc.

La competència digital serà molt important en el pròxim curs i es potenciarà des de diferents matèries per tal de controlar la pèrdua del dia a dia de l’alumne.

La nova realitat està present i ara convivim amb ella.

Quins creus que seran els reptes educatius?

El dia a dia ja és un repte.

La proposta educativa es planteja amb la formació presencial 100% i amb la possibilitat de confinaments temporals però amb una línia de treball contínua, sense pèrdues de fils en cap moment.

Com a responsable del centre Bruc, quina és la teva avaluació general? Destaca punts forts i febles de la comunicació, metodologies, processos del centre…

No hem de perdre de vista que partíem del confinament del 13 de març de 2020. Tot el professorat va haver de fer un esforç d’adaptació a les noves tecnologies d’aula. Les activitats van anar canviant de format i cada cop més les reunions via Zoom es van convertir en el nostre pa de cada dia. Va ser en aquest moment que l’expressió “treball en equip” es va convertir en una realitat. I, des d’aquesta convicció, hem anat modificant i ha pres força la comunicació i col·laboració entre el professorat.

Recuperar la normalitat presencial ens han fet forts, ja que l’acció tutorial i psicopedagògica ha sortit reforçada. No hem d’oblidar que el nostre centre presenta un índex de complexitat: famílies desestructurades, situacions econòmiques difícils i alumnat amb dificultats d’aprenentatge i lingüístiques. Aquesta bretxa, que sempre havia estat present, ha pres un pes específic més rellevant. Hem hagut de canviar les estratègies d’aprenentatge a l’aula i hem incorporat els recursos digitals per estar preparats per possibles confinaments, cosa que ens porta a millorar la connexió i, posterior, habilitació d’un espai adequat per impartir l’ensenyament telemàtic.

Regala’ns una frase per seguir progressant en el camí de l’educació.

“Cada dia és una aprenentatge. Mira, escolta i emociona’t!”

Facebook X Instagram

L'ESO
AL CECAC

Graduat ESO

Presencial

CENTRE ESCÒCIA

Horari secretaria

De dilluns a divendres
8:00 a 18:00 h

Portes obertes

Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

Dates pendents de confirmació.

DEMANA
INFORMACIÓ

DEMANA
INFORMACIÓ