preloader

Blog

La formació online és igual de vàlida que la presencial?

Ja fa molt de temps que la formació a distància està contemplada en els plans educatius de certs centres de formació. No obstant, degut a la Covid-19 hem vist en aquesta modalitat un gran potencial d’ús.

La formació a distància no és millor ni pitjor que la presencial, sinó que en ella es contemplen altres aspectes que fan que sigui diferent. Possibilita l’accés a l’educació a totes aquelles persones que per circumstàncies personals o professionals els hi és impossible assistir de forma presencial. És així com, gràcies a la tecnologia, l’estudiant i el docent tenen accés a la formació virtual aprofitant tots els avantatges que aquesta presenta. Un dels primers avantatges, com s’ha comentat, és la facilitat per compaginar l’estudi amb altres activitats. Un segon avantatge molt interessant és la deslocalització. La formació a distància ens permet formar i formar-nos des de qualsevol lloc del món. Aquest segon suposo una democratització de l’educació, facilitant l’accés a totes aquelles persones que tinguin el desig de formar-se en qualsevol àmbit.

“La formació a distància ens permet formar i formar-nos des de qualsevol lloc del món.”

Ara bé, aquesta realitat també presenta desavantatges, com per exemple que l’usuari ha de tenir unes certes competències tecnològiques que li possibilitin l’accés a l’educació en línia. També és necessària una bona organització i planificació de la feina. Alhora, per part de l’alumnat, es requereix d’una actitud plenament activa que permeti esprémer totes les oportunitats que la formació ofereix.

“…l’usuari ha de tenir unes certes competències tecnològiques que li possibilitin l’accés a l’educació en línia.”

Per tant, la formació a distància és igual de vàlida que la presencial, ja que permet la formació de l’alumnat, només que les seves possibilitats són diferents. Cert és que el factor humà es perd al no compartir un mateix espai i, al mateix temps, la comunicació pot ser més costosa, doncs hi ha certs elements no verbals i paraverbals que es perden en l’intercanvi d’idees i dificulten la comprensió.

Abans de prendre qualsevol decisió és necessari conèixer les circumstàncies de cada persona. Qualsevol oferta educacional serà la millor si s’ajusta a les seves necessitats. Per tant, abans de començar qualsevol curs, cal fer un anàlisi per saber què necessitem i quins objectius esperem assolir.

“Qualsevol oferta educacional serà la millor si s’ajusta a les seves necessitats.”

Als centres d’ACCC trobaràs el nostre equip disposat a assessorar-te per escollir la millor opció.

Facebook X Instagram

L'ESO
AL CECAC

Graduat ESO

Presencial

CENTRE ESCÒCIA

Horari secretaria

De dilluns a divendres
8:00 a 18:00 h

Portes obertes

Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

Dates pendents de confirmació.

DEMANA
INFORMACIÓ

DEMANA
INFORMACIÓ