preloader

Blog

Converteix-te en un professional del lleure amb el títol de monitor o director d’activitats

Els moments d’oci són les millors adquisicions que hi ha, deia Sòcrates. I, segurament, en el moment de temps lliure, d’oci o lleure podem experimentar vivències i moments que ens permeten ser nosaltres mateixos en una expressivitat total. Però, a què ens referim quan parlem d’educació en lleure? L’educació en lleure és un conjunt d’activitats que, com el seu nom indica, es realitzen en el temps lliure de les persones, majoritàriament els infants. Aquest tipus d’educació té una funció pedagògica extra curricular que, ajuda a adquirir les competències i habilitats bàsiques socials per poder relacionar-se amb altres persones.

Al Centre Català Comercial som escola oficial d’Educadors en el lleure. El nostre programa educatiu consta de dues titulacions, totalment compatibles amb les altres ofertes educatives: monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil i director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

“Al Centre Català Comercial som escola oficial d’Educadors en el lleure.”

El primer dels nostres cursos, amb un total de 100 hores presencials i 50 hores online, prepara els alumnes per participar de forma educativa en les activitats de lleure infantil i juvenil. Per mitjà de l’aplicació de les tècniques especifiques d’animació grupal, donant importància a l’educació en valors i amb les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos, els nostres alumnes són capaços d’organitzar i dinamitzar les activitats de lleure pertinents.

“…un total de 100 hores presencials i 50 hores online, prepara els alumnes per participar de forma educativa en les activitats de lleure infantil i juvenil.”

El mòdul de pràctiques professionals no laborals té una càrrega horària de 160 h . Aquestes pràctiques tindran com a objectiu proporcionar a l’alumne un espai on pugui desenvolupar totes les funcions de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil . Els àmbits on els alumnes poden realitzar les practiques són les estones de lleure d’una escola ordinària (menjador escolar, casal d’estiu o activitats extraescolars), infància en risc, centre obert, esplais i entitats del lleure.

En el nostre segon curs, director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, la diferencia més evident és que l’estudiant podrà assumir el control i dinamització de l’equip personal monitor.

“…l’estudiant podrà assumir el control i dinamització de l’equip personal monitor.”

Les practiques que es realitzen en aquesta segona opció educativa amplien les funcions d’un director en activitats del lleure. En la seva etapa lectiva la formació consta d’un total de 290 hores de formació presencial i 120 hores de pràctiques.

Nodreix la teva formació fent allò que més t’agrada!

Facebook X Instagram

GRAUS
SUPERIORS

CFGS
Doble titulació en turisme

Presencial

CFGS
Tècnic superior en Educació infantil

Presencial o Online

CFGS
Tècnic superior en Integració social

Presencial o Online

L'ESO
AL CECAC

Graduat ESO

Presencial

CENTRE ESCÒCIA

Horari secretaria

De dilluns a divendres
8:00 a 18:00 h

Portes obertes

Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

Dates pendents de confirmació.

DEMANA
INFORMACIÓ

DEMANA
INFORMACIÓ