NOM DEL PROJECTE:

 – 

El nostre projecte té com a finalitat la conscienciació dels i les adolescents de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana que estan cursant els cursos de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat i proporcionar informació sobre els efectes de sexualitat i les drogues perquè creiem que hi ha una greu manca d’informació avui dia en la nostra societat alhora que una falta de consciència de les conseqüències negatives que poden generar.

Related projects