NOM DEL PROJECTE:

 – 

El nostre projecte té com a finalitat la conscienciació dels i les adolescents de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana que estan cursant els cursos de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat i proporcionar informació sobre els efectes de sexualitat i les drogues perquè creiem que hi ha una greu manca d’informació avui dia en la nostra societat alhora que una falta de consciència de les conseqüències negatives que poden generar.