NOM PROJECTE:

Huracán

La fuerza tiene nombre de mujer, és una pàgina web enfocada a les dones, més concretament a dones víctimes de violència de gènere, en la qual s’informa i es tracta diversos temes. La web té l’objectiu de sintetitzar i focalitzar informació en tres grans blocs, un primer que tracta conceptes claus relacionats amb la violència, un segon que aprofundeix sobre el tema i té una mirada més tècnica, i finalment, un tercer bloc que aporta recursos a dones que han sofert violència. A més, hi ha un altre apartat en el qual tractem l’apoderamnet de la dona a través de diverses eines.

En conclusió, aquest projecte sorgeix de la necessitat social no coberta que vivim les dones en la societat patriarcal i com de normalitzada estan els tipus de violència actualment, la gran saturació i la idealització dels serveis i recursos, a més, de la poca accesibilitat, la nula educació social i emocional…