NOM DEL PROJECTE

 –   

El nostre projecte ha estat vinculat a alumnes de 3r d’ESO al centre CECAC Bruch a Santa Coloma, Barcelona, on vam abordar els temes LGTBIQ+ i Salut mental. Aquests tractats a través de dinàmiques de participació activa de tot l’alumnat, parlant des de experiències pròpies d’ells i elles, a través de vídeos de casos reals per sensibilitzar i empatitzar amb la societat pertenyent a aquests col·lectius i material de suport com power points creats per nosaltres per donar-los a conèixer de manera més profunda i educativa. Va ser un treball molt enriquidor per nosaltres ja que vam aconseguir complir tots els objectius del projecte, els nens i nenes ens van fer un feedback molt positiu, així com també el tutor respectiu d’ells i elles, el centre en general estava molt content amb la nostra aportació i vam poder aconseguir una retroalimentació molt positiva per ambdues parts, nosaltres per complir amb el repte del nostre projecte de manera íntegra després de tant esforç i treball i ells per l’aprenentatge i evolució que van tindre arrel de les sessions del projecte impartides a l’aula.