Intercanvis

Els intercanvis juvenils formen part del programa Erasmus+ de la Comissió Europea i van adreçats a persones joves d’entre 18 i 25 anys, interessades en els temes proposats a l’intercanvi. Els i les participants conviuen entre 5 i 21 dies fent activitats, tallers, jocs, debats, dinàmiques, en torn una temàtica concreta, per afavorir el coneixement de les diferents cultures, l’intercanvi d’experiències i l’aprenentatge intercultural, a través de l’educació no formal.