La formació Dual és una modalitat d’estudis en què la formació es realitza entre el nostre centre educatiu i l’empresa, en el nostre sector són les Escoles Bressol.

L’alumne, durant el segon curs, redueix les hores de classe i passa a treballar a una escola bressol.

Per realitzar aquesta formació a l’escola bressol, es disposa de dos referents: el tutor/a d’empresa que vetlla per l’alumne i el forma a l’escola bressol, i el tutor/a del nostre centre, que es reuneix mensualment amb el tutor/a d’empresa per fer l’avaluació.

L’alumne es converteix, així, en aprenent: té una matrícula feta al nostre centre educatiu i una beca per la qual rep un sou proporcional a les hores de treball.

En acabar obté, igual que els altres companys de classe, el títol de tècnic superior en Educació infantil.

Related projects