Projecte Final de Cicle Integració Social

Els alumnes de 2n d’Integració Social, una vegada han  assimilat els continguts corresponents al cicle, que els atorguen les competències bàsiques per detectar les necessitats de diversos col·lectius i poder realitzar una intervenció, han dissenyat i executat un projecte destinat a les persones de la tercera edat. Per desenvolupar-lo, els alumnes, d’integració  van formar als alumnes de 1r d’Atenció a Persones en Situació de Dependència, per tal de poder posar en pràctica el projecte, aprofitant els coneixements dels dos grups – classe ja que estudien al mateix centre on s’imparteixen ambdós estudis.

Aquest servei té com a objectiu aportar els coneixements necessaris sobre els hàbits saludables per tal de disminuir el deteriorament de la salut que pateixen les persones de la tercera edat afectades pel sedentarisme, la diabetis, la hipertensió i el colesterol.

D’aquesta manera les persones destinatàries, en aquest cas persones grans d’un centre de dia, tenen l’oportunitat de conèixer de quina manera poden millorar la seva qualitat de vida amb petites modificacions en els hàbits del dia a dia d’una forma lúdica i interactiva amb els joves. D’altra banda, els alumnes aprofiten la trobada per posar en pràctica la detecció de  les necessitats més rellevants d’un col·lectiu concret per poder dissenyar estratègies i adequar-les al perfil de les persones per tal de millorar la seva qualitat de vida.