HÀBITS SALUDABLES

Els alumnes dissenyaran i impartiran un taller d’hàbits saludables per tal de sensibilitzar a diversos perfils de població com pot ser la gent gran o persones amb diversitat funcional amb l’objectiu de dona’ls-hi eines i recursos per millorar la seva salut i qualitat de vida.

L’objectiu de proposar activitats d’aquest tipus és fer participar als alumnes d’una manera més activa en el seu procés d’aprenentatge , ja que d’aquesta manera , al posar en pràctica allò après al llarg del curs, podran interioritzar més fàcilment els conceptes treballats al llarg del curs i desenvolupar el pensament crític a l’hora d’aplicar els seus coneixements. A més a més, tindran l´oportunitat d’interactuar amb persones amb diversitat funcional abans de l’inici de practiques, fet que els ajudarà a adaptar-se molt més ràpidament una vegada les iniciïn . D’altra banda , els participants del taller de les diverses entitats amb les que treballem gaudiran d’una formació de caràcter pràctic i interactiu on podran plantejar i resoldre els seus dubtes i inquietuds sobre la salut i per tant , podran augmentar el seu nivell d’autonomia i responsabilitat davant de la seva pròpia salut.