Atenció a Persones
en Situació de Dependència

INFORMACIÓ GENERAL DEL CICLE FORMATIU

Ensenyament: Formació professional
Grau: Grau Mitjans
Titulació: Tècnic/a Superior
Sistema: LOE
Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

Durada 2000hs
Avaluació contínua 83%
Pràctiques laborals 17%

METODOLOGIA

Aprenentatge significatiu des d’una perspectiva práctica i entorn real de treball, fomentant l’esperit crític, el treball cooperatiu i les capacitats clau més rellevants relacionades amb la professió.

MODALITAT

100% online (La proposta d’itinerari formatiu que es presenta, s’ha dissenyat per a realitzar-la de manera semestral. L’inici del primer semestre serà a l’Octubre i del segon al març)

Flexibilitat

Estudia al teu ritme triant les assignatures que vols cursar cada semestre.

Ens adaptem a tu

Estudia en format Online, Presencial o Blended: tu tries.

Campus online

La plataforma Alexia de Educaria, amb els millors continguts per a cada matèria.

Sempre amb tu

Responem els vostres dubtes en un termini màxim de 48 hores.

competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Els àmbits Professionals i de treball són els següents:

 • • Necessitats assistencials i psicosocials de la persona
 • Teleassistència
 • Suport domiciliari
 • Atenció a la dependència
 • Atenció sanitària i higiènica

SORTIDES PROFESSIONALS

Com a professional, exercirà l’activitat en el sector de serveis a les persones, realitzant tasques assistencials, psicosocials i de suport a la gestió domèstica. Les principals ocupacions i llocs de treball seran:

 • Cuidador/a de persones en situació de dependència en diferents institucions
 • Cuidador/a en centres d’atenció psiquiàtrica
 • Assistent per a l’atenció personal de persones amb discapacitat.
 • Personal governant i sotsgovernant de persones en situació de dependència
 • Auxiliar responsable de planta de residències de majors i persones amb discapacitat
 • Treballador/a familiar
 • Auxiliar d’Educació Especial
 • Assistent personal
 • Gerocultor
 • Vetllador-monitor de suport
 • Auxiliar de tutela
 • Auxiliar responsable planta residències de majors

El llistat dels mòduls del cicle és el següent:

Descarrega el pdf informatiu

Estudia al teu ritme amb la nostra oferta online de formació professional. Un aprenentatge en línia que es complementa amb formació presencial en centres de treball.

Sol·licita'ns informació!
  2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, les informem que: El responsable del tractament de les seves dades és ACADÈMIA CENTRAL CATALANA S.A., amb direcció a Via Barcino 32-33 (Barcelona).
  Les vostres dades no seran cedides ni comunicades a tercers.
  Les vostres dades seran tractades amb la finalitat de la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en què l'Usuari decideixi subscriure's o donar-se d'alta, i l'enviament d'actualitzacions dels serveis.
  Les vostres dades seran conservades el temps indispensable en atenció a les finalitats de tractament, però en qualsevol moment podreu revocar el consentiment atorgat, accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-vos al tractament de les vostres dades enviant un correu electrònic a l'adreça accsa@infonegocio.com i adjuntant còpia del vostre DNI, per evitar l'accés de les vostres dades per part de tercers.
  A més, en qualsevol moment podreu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades."


  * camps obligatoris