Atenció a Persones
en Situació de Dependència

INFORMACIÓ GENERAL DEL CICLE FORMATIU

Ensenyament: Formació professional
Grau: Grau Mitjans
Titulació: Tècnic/a Superior
Sistema: LOE
Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

Durada 2000hs
Avaluació contínua 83%
Pràctiques laborals 17%

METODOLOGIA

Aprenentatge significatiu des d’una perspectiva práctica i entorn real de treball, fomentant l’esperit crític, el treball cooperatiu i les capacitats clau més rellevants relacionades amb la professió.

MODALITAT

100% online. La proposta d’itinerari formatiu que es presenta, s’ha dissenyat per a realitzar-la de manera semestral. L’inici del primer semestre serà a l’Octubre i del segon al març.

Flexibilitat

Estudia al teu ritme triant les assignatures que vols cursar cada semestre.

Ens adaptem a tu

Estudia en format Online, Presencial o Blended: tu tries.

Campus online

La plataforma Alexia de Educaria, amb els millors continguts per a cada matèria.

Sempre amb tu

Responem els vostres dubtes en un termini màxim de 48 hores.

competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Els àmbits Professionals i de treball són els següents:

 • Necessitats assistencials i psicosocials de la persona
 • Teleassistència
 • Suport domiciliari
 • Atenció a la dependència
 • Atenció sanitària i higiènica

SORTIDES PROFESSIONALS

Com a professional, exercirà l’activitat en el sector de serveis a les persones, realitzant tasques assistencials, psicosocials i de suport a la gestió domèstica. Les principals ocupacions i llocs de treball seran:

 • Cuidador/a de persones en situació de dependència en diferents institucions
 • Cuidador/a en centres d’atenció psiquiàtrica
 • Assistent per a l’atenció personal de persones amb discapacitat.
 • Personal governant i sotsgovernant de persones en situació de dependència
 • Auxiliar responsable de planta de residències de majors i persones amb discapacitat
 • Treballador/a familiar
 • Auxiliar d’Educació Especial
 • Assistent personal
 • Gerocultor
 • Vetllador-monitor de suport
 • Auxiliar de tutela
 • Auxiliar responsable planta residències de majors

El llistat dels mòduls del cicle és el següent:

Descarrega el pdf informatiu

Estudia al teu ritme amb la nostra oferta online de formació professional. Un aprenentatge en línia que es complementa amb formació presencial en centres de treball.