CULTURA DIGITAL

PEC:

4. Valors i principis educatius 4.2. Principis específics “Promoure la competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals” 5. Objectius generals 5.1. En l’àmbit institucional “Mantenir actualitzada de manera permanent la dotació de material i instal·lacions del centre per a facilitar una formació basada en les tecnologies més innovadores.” 5.2. En l’àmbit educatiu “Adquirir la competència requerida per a l’ús i aprofitament de les tecnologies de la informació i la comunicació” 5.5. En l’àmbit del desenvolupament i la innovació “Col·laborar en el progrés professional de l’equip docent”

PGA

2. Millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat
2.1.1. Potenciar les TIC a les aules
2.1.2. Continuar desenvolupant el Pla d’Estratègia Digital de centre
4. Millorar el funcionament general del centre
4.2.1. Formació de tot l’equip docent sobre avaluació per competències amb eines digitals