Documents de centre

PEC

L’estratègia digital de centre inclourà modificacions al PEC a l’inici del curs 2022-2023, afegint els objectius i els aspectes del desplegament digital.

NOFC

L’estratègia digital de centre inclourà modificacions a les NOFC del centre i aquestes hauran de ser actualitzades i aprovades per la comunitat educativa. L’objectiu 6.3 del document EDC del centre Cecac Barcino contempla la revisió de les NOFC per a incloure les necessitats detectades a l’EDC