Cultura Digital

En aquest apartat es recullen aquells documents de centre que fan referència a aspectes de la cultura digital. L’objectiu és oferir una visió completa i global d’allò que es fa sobre aquesta cultura al nostre centre.