Voluntariats internacionals

El Voluntariat Europeu és una acció del programa Cos Europeu de Solidaritat -CES de Comissió Europea (abans Servei Voluntari Europeu -SVE), que té com a objectiu el promoure la mobilitat i l’intercanvi de joves d’entre 18 i 30 anys oferint-los l’oportunitat de conèixer altres maneres de viure, cultures i idiomes, i formar-se a través d’una educació no formal en una altra entitat no lucrativa d’un país altre país, normalment europeu.

Els projectes poden durar com a mínim 2 setmanes i fins a un màxim de 12 mesos.

Hi ha multitud de projectes en diferents àmbits: art, cultura, medi ambient, joventut, gent gran, esports, activitats d’oci i comunicació, entre molts d’altres.