ENTITATS

COL·LABORADORES

Les pràctiques que desenvolupen els/les nostres alumnes estan orientades a completar els coneixements i les competències adquirides en l’àmbit acadèmic, i a fer-los conèixer la realitat del món laboral. Així es contribueix en la definició del projecte de futur professional i millora de les oportunitats laborals.

Aportacions a l’alumne/a

Aportacions a l’empresa