preloader

Blog

Teatre a CECAC Bruc

A CECAC es realitza una activitat de teatre que té lloc al llarg del curs acadèmic i permet treballar transversalment múltiples aspectes de la persona, com són les habilitats socials, l’expressió oral i corporal, la memòria i la concentració, etc. Es tracta d’un projecte de centre que implica al conjunt de l’alumnat i es treballa des de diferents matèries, com l’Educació Visual i Plàstica, que s’ocupa de l’escenografia, o l’Educació física, que prepara les coreografies de l’obra de teatre.

La representació, preparada per l’alumnat i el professorat, finalment es presenta al públic, implicant a les famílies i al conjunt de la comunitat. Enguany hem representat Romeo i Julieta a la biblioteca de Singuerlín. Considerant el gran potencial d’aquesta disciplina artística, el centre aposta per la realització de l’optativa d’Arts Escèniques al curs de 4t d’ESO. En el marc d’questa matèria, es treballen les diferents arts escèniques contemporànies per tal d’acostar a l’alumnat a una anàlisi crítica de les diferents disciplines més properes a la seva realitat, com el teatre i dansa contemporani, la performance, desfilades, entre d’altres.

 

Facebook X Instagram

GRAUS
SUPERIORS

CFGS
Doble titulació en turisme

Presencial

CFGS
Tècnic superior en Educació infantil

Presencial o Online

CFGS
Tècnic superior en Integració social

Presencial o Online

L'ESO
AL CECAC

Graduat ESO

Presencial

CENTRE ESCÒCIA

Horari secretaria

De dilluns a divendres
8:00 a 18:00 h

Portes obertes

Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

Dates pendents de confirmació.

DEMANA
INFORMACIÓ

DEMANA
INFORMACIÓ