preloader

Blog

L’aprenentatge servei – Projectes APS

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat on els participants es formen treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.
L’aprenentatge servei és doncs un projecte educatiu amb utilitat social. Els alumnes del nostre centre han realitzat 4 projectes:

1.-Conciencia2

Hola! Som l’Ainhoa, l’Anabel, la Judith, l’Ona i la Vanessa, alumnes que actualment cursem segon d’Integració Social a l’escola CECAC.

El  nostre projecte, anomenat Conciencia2, tracta sobre la problemàtica del consum d’alcohol i tabac a l’adolescència. Això sorgeix de la necessitat detectada a través d’una enquesta que vam realitzar als joves del nostre centre d’estudis i persones properes.

Arran d’aquesta necessitat vam considerar necessari informar els joves sobre les conseqüències i perills del consum amb la intenció de prevenir, reduir danys i conscienciar-los.

Els alumnes de 2 de batxillerat de l’escola Closa, amb un rang d’edat d’entre 17 i 19 anys, varen ser els nostres destinataris. El dia 20 d’abril el nostre grup va dur a terme la part pràctica del projecte a l’escola Closa. Aquesta part pràctica, contenia explicacions i dinàmiques que volien treballar els nostres objectius proposats.

Va ser un dia molt intens per a la majoria de nosaltres, ja que no estem acostumades a fer xerrades a grups de persones, i per això va ser un repte. Però a mesura que anaven passant els minuts ens sentíem cada cop més còmodes i tot anava amb més fluïdesa. A més, els nois i noies van estar molt receptius i van rebre tota la informació de manera positiva. Per la nostra banda, vam aprendre a dinamitzar i saber centralitzar el projecte a la seva resposta. Tot i que cal remarcar que els resultats de les principals enquestes per veure si eren consumidors d’alcohol o tabac ens van resultar molt sorprenents i vam saber-ho gestionar-ho d’una manera molt adequada. Va ser un dia molt profitós on vam gaudir i ens vam sentir molt realitzades.

2.- Ciutat invisible

Les integrants del projecte ciutat invisible , volem presentar-vos el nostre APS el qual és una aproximació a la realitat del sensellarisme intentant aprofundir en els diferents aspectes d’aquesta problemàtica.

El nostre projecte, com ja hem citat anteriorment està enfocat cap a la gent sense llar i implica una distribució de productes de primera necessitat a les persones d’aquest col·lectiu. El nostre objectiu és sensibilitzar, visibilitzar, crear vincle i fer servei. Per dur-lo a terme, durant la planificació hem dividit el procés en quatre fases:

1. Sensibilització, realitzant xerrades per tot el centre visibilitzant la realitat de les persones sense llar. Simultàniament, ens hem organitzat per fer intervencions com equip de carrer per crear vincles amb persones en situació de sensellarisme, evitant així caure en l’assistencialisme i basant la intervenció en la detecció de les seves necessitats concretes.

2. Recapte de productes de primera necessitat, que posteriorment hem distribuït entre les persones sense llar. Per altra banda, vam realitzar una comanda de tote-bags amb un logo dissenyat per nosaltres, destinades en part, a la seva venta amb la finalitat de comprar el material que no haguéssim adquirit amb el recapte i per a la realització dels packs, per garantir una distribució equitativa.

3. Packs elaborats amb els productes recaptats, posant el seu contingut dins les tote-bags reservades a aquest ús.

4. Distribució dels packs a les persones en situació de carrer amb les quals hem treballat el vincle durant el transcurs del projecte.

Hem procurat realitzar la nostra tasca adoptant la perspectiva del propi col·lectiu, mantenint en tot moment el respecte cap a les seves experiències i fomentant l’empatia cap al mateix.

També hem abordat la problemàtica des d’una òptica interseccional i hem volgut visibilitzar les minories i les diferents experiències que trobem dins el col·lectiu.

Les bases d’aquest projecte s’intercalen entre activitats pràctiques i teòriques, i per tant actuen com a pont per a l’assoliment dels objectius plantejats.

Pensem que revertir la problemàtica del sensellarisme passa per escoltar les veus invisibilitzades i la nostra voluntat és amplificar-les, amb els recursos al nostre abast, per contribuïr a que més gent les escolti.

3.- TESA

Hola, som alumnes de 2n d’Integració social, membres del projecte TESA, un aprenentatge i servei (APS) que va sorgir de la necessitat d’informació que tenen actualment els i les adolescents en les relacions interpersonals, siguin tant en amistats o parella.

Vam voler encaminar el projecte cap a la conscienciació, la prevenció i la visibilització de les relacions tòxiques entre iguals i en tot allò que pot desencadenar.

L’APS, va anar orientat a nois i noies de 3r d’ESO, ja que considerem que estan en una etapa de canvis i de descobriment.

Per realitzar la part pràctica, ens vam posar en contacte amb l’institut Martí Pous, localitzat al barri de Sant Andreu. Prèviament, vam fer una reunió amb els tutors i les tutores de tercer per conèixer les necessitats dels grups. El dia 19 d’abril, vam fer la primera part de la intervenció, els hi vam fer el taller als alumnes i les alumnes de tercer A i tercer D.

La segona part es va realitzar el 2 de maig, amb les dues classes restants. En aquesta presentació vam tractar diferents temes com l’autoestima, els mites de l’amor romàntic i la sexualitat, mitjançant diferents dinàmiques i activitats que promovien la participació activa de l’alumnat.

Considerem que aquesta part pràctica va ser molt profitosa per a ells i elles, ja que van adquirir nous coneixements i noves estratègies per identificar situacions conflictives.

Finalment, cal remarcar que per a nosaltres també ha sigut un projecte en el qual hem après coses molt necessàries per aplicar en el nostre dia a dia i per crear relacions afectives de manera sana.

Facebook X Instagram

L'ESO
AL CECAC

Graduat ESO

Presencial

CENTRE ESCÒCIA

Horari secretaria

De dilluns a divendres
8:00 a 18:00 h

Portes obertes

Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

Dates pendents de confirmació.

DEMANA
INFORMACIÓ

DEMANA
INFORMACIÓ