preloader

Blog

El teu futur, més a prop amb CECAC

Iniciem el procés de sol·licituds d’accés a Grau Superior

Des d’ahir fins al 31/05/21 es pot iniciar el procés de sol·licitud per a la formació en grau superior. A continuació, facilitem tota la informació requerida per tal de poder acreditar la identitat de l’alumne/a sol·licitant.

El primer pas, i molt important, és tenir el número d’identificador del RALC. Aquest número es pot consultar al web www.preinscripcio.gentcat.cat.

A Centres CECAC disposem dels següents Graus Superiors: Doble titulació en turisme, Tècnic/a superior en Educació infantil i Tècnic/a superior en integració social. Aquests dos últims s’ofereixen en doble modalitat; presencial o en línia. En canvi, la doble titulació en turisme s’ofereix, en aquest moment, en la modalitat presencial.

Per iniciar el procés de preinscripció a un d’aquests Graus Superiors, es necessari lliurar la documentació necessària per acreditar la identitat de l’alumne/a. Així doncs, facilitar el document d’identitat, en cas de ser major d’edat. I, en cas de ser menor d’edat, lliurar el llibre de família i/o el DNI del pare, mare o tutor/a de l’alumne/a.

Per poder acreditar la qualificació mitjana d’estudis, l’alumne/a haurà de presentar el títol de Batxillerat o el de tècnic de formació professional, seguit de la prova d’accés a Catalunya des del 2011, en cas que sigui necessari.

Per aquell alumnat que hagi cursat Batxillerat LOGSE haurà de presentar una còpia escanejada o fotografiada de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions. També, cal tenir en compte, les persones que han estudiat a l’estranger no caldrà que presentin cap document addicional si els estudis estan homologats a Catalunya des del 2016. (*Ampliar informació en la Guia Informativa Preinscripció A Grau Superior).

Per aquelles persones amb necessitats educatives específiques serà necessari la presentació de certificats, informes o diagnosis referents a la situació de l’alumne/a.

A continuació, compartim el calendari per iniciar el procés de preinscripció a estudis superiors:

Del 25 al 31 de maig del 2021

Presentació de sol·licituds

Del 25 de maig a l’1 de juny

Presentació de documentació (si no s’ha fet encara)

23 de juny del 2021

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Del 23 (a les 13:00) al 30 de juny del 2021

Presentació de reclamacions

5 de juliol del 2021

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

5 de juliol del 2021

Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

8 de juliol del 2021

Llista ordenada definitiva

16 de juliol del 2021

Oferta final de places escolars

16 de juliol del 2021

Llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Per a més informació, contacteu-nos a través dels nostres canals de comunicació habituals.

I les teves ales, com són?

Facebook X Instagram

L'ESO
AL CECAC

Graduat ESO

Presencial

CENTRE ESCÒCIA

Horari secretaria

De dilluns a divendres
8:00 a 18:00 h

Portes obertes

Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

Dates pendents de confirmació.

DEMANA
INFORMACIÓ

DEMANA
INFORMACIÓ