preloader

Blog

El futur t’espera, obrim preinscripcions de CFGM

Presenta la teva sol·licitud per accedir a un dels nostres CFGM

 

Des d’avui fins al 17/05/21 s’obre el procés per a poder presentar la sol·licitud de preinscripció a Grau Mitjà. Als centres CECAC disposem dels CFGM Cures auxiliars d’infermeria, Sistemes microinformàtics i xarxes i Tècnic/a d’atenció a persones en situació de dependència (en format presencial o online).

Un dels passos més importants. Per aquest motiu, des de CECAC volem comunicar-vos tota la informació que és essencial en aquest procés. Sens dubte, s’obre un nou camí per construir un nou futur ple d’oportunitats i reptes en allò que estimeu i sentiu passió.

Tot aquest tràmit es fa a través de la pàgina oficial del Departament d’Educació. És cabdal tenir la següent informació: Número didentificador del RALC de l’alumne/a (també podeu consultar-lo al web preinscripció.gencant.cat)

A continuació us facilitem la informació i passos que haureu de seguir per poder sol·licitar la vostra matrícula:

1) Documentació per acreditar la identitat de lalumne/a:

– Si es major d’edat o fa18 durant l’any 2021: DNI/NIE/passaport o document d’identitat del país d’origen. 

– En cas de ser menor d’edat: 

    1. El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
    2. DNI del pare, la mare o el tutor/a de l’alumne. 

– Targeta sanitària o document supletori i carnet o estat de vacunes 

2) Documentació acreditativa de la qualificació mitjana destudis:

Els i les alumnes que hagin finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-2018 o que actualment estan cursant 4t ESO a Catalunya, queden exempts de presentar cap certificat de qualificació mitjana de l’expedient, ja que aquesta informació s’obté a través de les bases de dades del Departament d’Educació.

No obstant, els i les alumnes que hagin finalitzat l’ESO abans dels anys citats caldrà que presentin la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa.

D’altra banda, els i les alumnes que al·leguin tenir estudis a l’estranger;

  • No cal que presentin res si aquest estudi està homologat a Catalunya des de l’any
  • Si en la credencial no hi consta o encara no s’ha resolt l’homologació es pot demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Educació.
  • Si l’alumne/a encara no ha finalitzat els estudis, pot presentar una declaració responsable que té els mateixos efectes per al procés de preinscripció.

L’alumnat que hagi superat la prova d’accés en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir del 20211, no cal que presentin res, ja que la qualificació es mostrarà a la llista de sol·licituds de preinscripció del centre.

Per aquells alumnes que hagin superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys enguany, cal adjuntar els resultats de la prova.

3) Documentació dalumnes amb necessitats educatives específiques:

– Certificats, informe o diagnosis referents a situació d’ alumnes amb necessitats educatives específiques. 

Fes un cop d’ull al calendari:

Maig

Juny

Juliol

De l’11 al 17

De l’11 al 18

8

Del 9 al 15

18

23

7

9

Presentació de sol·licituds 

 

Presentació de documentació 

 

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Presentació reclamacions

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions/ sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts 

 

Llista ordenada

Oferta final de places escolars

Llista d’alumnes admesos i llista d’espera 

 

Demana cita per a la matriculació (1ª fase) a partir de 12 al 16 de juliol a Secretaria. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 08:00h a 19:00h  C/Escòcia, 130 (08016 Barcelona)

Facebook X Instagram

L'ESO
AL CECAC

Graduat ESO

Presencial

CENTRE ESCÒCIA

Horari secretaria

De dilluns a divendres
8:00 a 18:00 h

Portes obertes

Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

Dates pendents de confirmació.

DEMANA
INFORMACIÓ

DEMANA
INFORMACIÓ