preloader

Blog

Com pots beneficiar-te del servei de reconeixement acadèmic de l’experiència laboral?

  • Què és el servei de reconeixement acadèmic de l’experiència laboral?

Aquest servei reconeix els aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència laboral o les activitats socials, relacionats amb un determinat cicle formatiu.  Per tant, mitjançant un procés de verificació de les feines i tasques realitzades, s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional de la mateixa família professional.

  • Què significa?

Doncs que una junta de reconeixement examina a l’alumne en qüestió. Aquesta junta s’integra a partir de dos professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.

“…una junta de reconeixement examina a l’alumne en qüestió”

  • I què avalua la junta?

La junta és la responsable d’analitzar i examinar l’informe d’assessorament, així com altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que se li reconeguin. També, es convoca a l’alumne interessada a fer una entrevista personal, on podrà explicar de forma extensa els aprenentatges aconseguits mitjançant l’experiència laboral o en activitats de caràcter social.

“La junta és la responsable d’analitzar i examinar l’informe d’assessorament, així com altres documents que aporta l’alumne de les unitats formatives o crèdits que vol que se li reconeguin.”

Quan  la junta ha pogut reconèixer determinades unitats formatives o crèdits, s’emet un certificat parcial amb valor acadèmic.

Més endavant, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i, així, poder convalidar les unitats formatives o crèdits, l’estudiant s’ha de matricular, totalment o parcialment, en el cicle formatiu corresponent, tot acreditant els requisits acadèmics d’accés necessaris per als cicles formatius de grau mitjà o superior.

Aquesta convalidació dels crèdits és gratuïta en el Departament d’Ensenyament.

  • A qui s’adreça el servei de reconeixement acadèmic de l’experiència laboral?

S’adreça a tots aquells estudiants que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb la seva experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional. Els requisits que s’han de complir per sol·licitar aquest servei són els següents:

  • Haver complert els 18 anys.
  • Acreditar l’experiència laboral o en activitats socials, d’almenys 2 anys en el sector.
  • Disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament o el document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol.

“S’adreça a tots aquells estudiants que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb la seva experiència laboral o en activitats socials…”

  • A on es pot fer?

Cada centre educatiu estableix el termini de la sol·licitud del servei de reconeixement i el fa públic al seu web, juntament amb les places que ofereix per a cada cicle formatiu.

Amb normalitat, s’acostuma a oferir aquest servei durant els mesos d’octubre i febrer. No obstant això, si després d’aquest període preestablert queden places lliures, el centre pot obrir de noves places per a sol·licitar el servei.

Facebook X Instagram

L'ESO
AL CECAC

Graduat ESO

Presencial

CENTRE ESCÒCIA

Horari secretaria

De dilluns a divendres
8:00 a 18:00 h

Portes obertes

Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

Dates pendents de confirmació.

DEMANA
INFORMACIÓ

DEMANA
INFORMACIÓ