preloader

Blog

Converteix el Sector Turístic en el teu futur

El nostre principal objectiu és formar a persones que donin resposta a un futur exigent. I un futur exigent requereix d’una formació complerta, àmplia, que garanteixi diferents sortides professionals i que s’adapti en tot moment en el context que estem vivint. Al Centre Català Comercial, amb professionals i docents especialitzats en el sector turístic, comptem amb un projecte específic aprovat pel Departament d’Ensenyament en el què oferim la possibilitat i l’oportunitat de cursar dues titulacions de manera paral·lela durant dos cursos escolars. Sent els Cicles Formatius de Grau Superior Guia, informació i assistència turístiques i Agència de viatges i gestió d’esdeveniments.

“…la possibilitat i l’oportunitat de cursar dues titulacions de manera paral·lela…”

Aquest programa, al mateix temps, compta amb un mòdul exclusiu que inclou continguts sobre les noves tecnologies adaptats al context actual en l’àmbit del turisme.

Les competències i capacitats que seran obtingudes cursant aquest Doble Grau de Turisme són les habilitats per programar i realitzar viatges combinats i tot tipus d’esdeveniments, vendre serveis turístics en agències de viatges i a través d’altres unitats de distribució.

“…programar i realitzar viatges combinats i tot tipus d’esdeveniments, vendre serveis turístics en agències de viatges…”

Els mòduls formatius que estudiaràs, en el cas que realitzis el Doble Grau de Turisme, són els següents, repartits en els dos cursos lectius:

 • Estructura del mercat turístic
 • Destinacions turístiques
 • Serveis d’informació turística
 • Venda de serveis turístics
 • Protocol i relacions públiques
 • Recursos turístics
 • Processos de guia i assistència turístics
 • Gestió de productes turístics
 • Disseny de productes turístics
 • Direcció d’entitats d’intermediació turística
 • Màrqueting turístic
 • Anglès amb titulació oficial per la Universitat de Cambridge
 • Francès
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projectes
 • 600 hores de formació en centres de treball

Al finalitzar el Cicle Formatiu de Grau Superior, hauràs assolit els nivells B2-C1 de la llengua anglesa, gràcies a la certificació i valoració de Cambridge Assessment English Exams. Al nostre centre formatiu tenim molt clar que ser coneixedor/a d’altres llengües facilita la incorporació en el món laboral i, alhora, millora les competències del teu currículum. Un cop hagis finalitzat el Doble Grau de Turisme podràs exercir l’activitat al sector turístic, entès en el seu sentit més ampli, tenint en compte tot tipus d’esdeveniments, terminals de viatgers i empreses de transport, a més de les àrees turístiques tradicionals, com poden ser les destinacions i punts d’informació. També podràs treballar com a agent i consultor/a de viatges, organitzador/a d’esdeveniments, promotor/a comercial, venda de viatges i múltiples serveis turístics…

“…nivells B2-C1 de la llengua anglesa, gràcies a la certificació i valoració de Cambridge Assessment English Exams.”

Finalment, el nostre centre estableix convenis de col·laboració amb empreses i institucions molt diverses i de gran prestigi en el sector de l’Hosteleria i Turisme. Al mateix temps, també comptem amb la possibilitat d’oferir programes de mobilitat internacionals i, també, a les Illes Balears i Canàries.

La millor preparació i formació és necessària per poder gaudir de les oportunitats que hi ha en el món laboral i professional.

Demana’ns més informació a través del telèfon 933 336 750 o bé, escrivint-nos un correu electrònic a info@accc.es.

Facebook X Instagram

GRAUS
SUPERIORS

CFGS
Doble titulació en turisme

Presencial

CFGS
Tècnic superior en Educació infantil

Presencial o Online

CFGS
Tècnic superior en Integració social

Presencial o Online

L'ESO
AL CECAC

Graduat ESO

Presencial

CENTRE ESCÒCIA

Horari secretaria

De dilluns a divendres
8:00 a 18:00 h

Portes obertes

Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

Dates pendents de confirmació.

DEMANA
INFORMACIÓ

DEMANA
INFORMACIÓ