preloader

Blog

Què és l’Aprenentatge-Servei i com et pot ajudar?

L’Aprenentatge-Servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat, en la qual els participants es formen tot treballant sobre les necessitats reals existents de l’entorn social amb l’objectiu de millorar-lo. És, doncs, un projecte amb utilitat social. L’aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquesta guanya en qualitat, i el servei dona un sentit de millora a aquest aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot transferir a la realitat en forma d’acció. En la pràctica de l’Aprenentatge-Servei (APS) es fonen la intencionalitat pedagògica i la intencionalitat solidària. Una proposta que parteix d’elements tan coneguts com el servei voluntari.

“En la pràctica de l’APS es fonen la intencionalitat pedagògica i la intencionalitat solidària”.

En aquest pla d’acció s’hi destaquen diferents àmbits d’actuació, com per exemple l’acompanyament a l’escolarització, participació ciutadana, intercanvi generacional, medi ambient, ajuda pròxima a altres persones, patrimoni cultural, projectes de solidaritat i cooperació, promoció de la salut, entre d’altres. L’APS contribueix a ser capaç d’activar l’empatia, l’altruisme i la cura. Alhora, aquest aprenentatge és una bona acció de formació pels joves, ja que poden tractar problemes socials actuals usant la intel·ligència individual i col·lectiva. També, d’aquesta manera, les persones que realitzen l’APS se senten part d’una comunitat tot treballant pel bé comú. Contribuir a teixir una xarxa local d’organitzacions educatives i entitats socials és un dels objectius.

“L’APS contribueix a ser capaç d’activar l’empatia, l’altruisme i la cura”.

A Catalunya, el Departament d’Ensenyament pensa que l’Aprenentatge-Servei és la metodologia més adequada per dur a terme el Servei comunitari. Aquest projecte, doncs, permet a l’alumnat a aprendre a ser un ciutadà/ana i a desenvolupar un correcte compromís cívic amb la seva societat.

Al Centre Català Comercial hem tingut la sort de poder desenvolupar projectes comprometedors, com ara aquells relacionats amb projectes de prevenció en l’àmbit de la salut, tot incorporant estils de vida saludables i acompanyant persones que pateixen malalties cròniques. També projectes que comporten l’ajuda directe a persones que poden necessitar-la, com per exemple col·lectius en risc d’exclusió social. I d’altres projectes com els de conservació i restauració del patrimoni cultural i per la recuperació i difusió de les tradicions culturals, entre d’altres.

“…l’APS contribueix a l’aprenentatge de l’alumnat i, alhora, millora la qualitat de la societat que l’envolta”.

Al Centre Català Comercial, creiem fermament que l’APS contribueix a l’aprenentatge de l’alumnat i, alhora, millora la qualitat de la societat que l’envolta. És, per tant, una via d’ensenyament que integra totes les parts i, el més important, l’alumne se sent partícip d’una causa social de gran rellevància en l’actualitat.

Facebook X Instagram

GRAUS
SUPERIORS

CFGS
Doble titulació en turisme

Presencial

CFGS
Tècnic superior en Educació infantil

Presencial o Online

CFGS
Tècnic superior en Integració social

Presencial o Online

L'ESO
AL CECAC

Graduat ESO

Presencial

CENTRE ESCÒCIA

Horari secretaria

De dilluns a divendres
8:00 a 18:00 h

Portes obertes

Portes obertes amb cita prèvia en format telemàtic i/o presencial.

Dates pendents de confirmació.

DEMANA
INFORMACIÓ

DEMANA
INFORMACIÓ